DomůKnihyOd SRSVKALENDÁŘDokumentyDětiJUNIOŘI 12-15MládežPísničky Ruhi 3kontakt

NYNÍ K DISPOZICI DOTISK NOVÉ MODLITEBNÍ KNÍŽKY

 

Milí přátelé,

 

Správní rada středisek vzdělávání vám zasílá mnoho pozdravů. Chtěli bychom se s vámi podělit o radostnou zprávu, že byl proveden dotisk nové modlitební knížky. Objednávky a ceny viz. níže.

Tato knížka obsahuje 35 modliteb, z čehož přibližně 3/4 tvoří modlitby, které nebyly dosud do češtiny přeloženy. SRSV tuto publikaci připravila,protože chce touto cestou podpořit vaše úsilí, během něhož se dělíte s ostatními lidmi o Slovo Boží a studujete ho, modlíte se s nimi v čase nouze i v čase radosti, setkáváte se v sousedstvích a na devocionálních setkáních, a tímto vytváříte „model života vyznačující se zbožnou povahou“. SRSV se rozhodla opět, ale pouze dle svých možností, tisk těchto modliteb finančně podpořit, abyste mohli modlitby darovat a plně využívat.

Velikost: A6

Počet stran: 40

Cena: 1ks – 20 Kč, 5ks – 75 Kč

Poštovné: hradí příjemce,

po domluvě lze vyzvednout i v Bahá´í centru

Objednávky prosíme zasílejte na srsv@bahai.cz.

 

S mnoha pozdravy a modlitbami,

Správní rada středisek vzdělávání

http://srsv.bahai.cz/

poteseni_pro_dusi__obalka_550

 


 

 

SPRÁVNÍ RADA STŘEDISEK VZDĚLÁVÁNÍ (ÚNOR 2012)


 

Drazí přátelé,

 

Rádi bychom se s Vámi podělili o několik zpráv z českého společenství a také o příběhy o juniorské mládeži. Na úvod bychom však chtěli uvést citát z dopisu, který Světový dům spravedlnosti zaslal 12. prosince všem Národním duchovním radám. Jedná se o závěrečný odstavec, ve kterém se píše o obrovském potenciálu mladých lidí, kteří jako učitelé dětských hodin a animátoři poskytují duchovní vzdělání nastupujícím generacím a posilují tak morální základy společenstvím, ve kterých žijí. Jsou to právě mladí lidé, kteří mají schopnost změnit svět.

 

„Na závěr cítíme nutnost věnovat několik slov střediskům vzdělávání po celém světě: je třeba mít na paměti, že učitelem Bahá’í dětských hodin a animátorem skupiny juniorské mládeže, na němž  leží tolik zodpovědnosti za posilování morálních základů společenství, bude ve většině případů mladý člověk, kterému ještě nebylo ani 20 let. Je možné očekávat, že tito mladí lidé budou stále častěji vycházet z programu duchovního posilování juniorské mládeže prodchnutého silným dvojím záměrem rozvíjet svůj vrozený potenciál a přispívat k přeměně společnosti. Mohou ale také přijít z kteréhokoliv jiného z mnoha vzdělávacích prostředí, se silnou nadějí v srdci, že díky soustředěnému snažnému úsilí svět dozná změny. Bez ohledu na dílčí podrobnosti budou všichni do jednoho sdílet touhu věnovat svůj čas a energii, talent a schopnosti službě svým společenstvím. Mnozí z nich, pokud se jim dostane příležitosti, rádi zasvětí několik let svého života tomu, aby poskytovali duchovní vzdělání nastupujícím generacím. V mladých lidech světa tedy tkví zásobárna schopnosti přeměnit společnost, která čeká na využití. A je třeba, aby každé středisko vzdělávání považovalo uvolňování této schopnosti za svůj posvátný závazek.“

 

Věříme, že tato slova jsou pro nás pro všechny velkou inspirací – ať už se my sami podílíme na duchovní výchově dětí a posílení juniorské mládeže, nebo pomáháme hledat mladé lidi, kteří by chtěli zasvětit čas této cenné službě, nebo tento proces podporujeme svými modlitbami. V příštím vydání Bahá’í listů určitě uvítáme zprávy o zkušenostech, které jste v tomto směru získali. Rovněž se těšíme na zprávy a zkušenosti z Vašich studijních kroužků.

 

S milujícím pozdravem,

 

Správní rada středisek vzdělávání v České republice


Zprávy z jihočeské a jihomoravské oblasti o juniorských skupinkách.