DomůKnihyOd SRSVKALENDÁŘDokumentyDětiJUNIOŘI 12-15MládežPísničky Ruhi 3kontakt

Kniha 3a Ruhi institutu je druhá v pořadí v oblasti duchovního vzdělávání dětí.

Následuje za knihou 3 a v mnoha směrech je jejím pokračováním. Nabízí 30 lekcí pro děti, které vstupují do druhého roku Bahá´í vzdělávacího programu, přičemž se očekává, že je učitel uplatní v daných podmínkách své třídy. Materiál v knize je také určený, aby pomohl těm, kteří byť se nezajímají o vyučování ve formálních třídách, tak chtějí rozvíjet některé z dovedností týkajících se vzdělávání dětí a dosažení hlubšího porozumění jeho dynamiky.

Protože duchovní vzdělávání dětí je v Bahá´í společenství tak nezbytně důležitou věcí, byly dvě knihy věnované tomuto poli služby zařazeny do hlavní sekvence kurzů programu Ruhi Institutu pro dospělé a starší mládež. Každý v tomto programu je povzbuzován, aby studoval tyto knihy, protože ať už učíme ve formálních dětských hodinách, sloužíme v Bahá´í institucích, vychováváme své děti jako rodiče, nebo na ně máme vliv jako členové širší rodiny, všichni neseme zodpovědnost za to, abychom zabezpečili, že mladší generace budou připraveny převzít jejich budoucí povinnosti. Po knize 3a tvoří kurzy věnující se oblasti výchovy dětí zvláštní větev, kterou si mohou zvolit ti, kteří se chtějí vydat cestou služby, zatímco budou pokračovat ve studiu základní řady kurzů. Kurzy v této větvi vyškolí učitele Bahá´í dětských hodin pro třetí a vyšší ročníky a stanou se postupně ve své podstatě komplexnějšími. Po završení tohoto specializovaného odvětví získají učitelé značné množství poznatků v oblasti výchovy a vzdělávání obecně a rozvinou si dost náročné dovednosti týkající se plánování dětských hodin a jejich řízení.

Třebaže je třicet vyučovacích hodin v této knize pokračováním lekcí z knihy 3 pro první stupeň, je mezi nimi několik významných rozdílů, zvláště v posledních patnácti lekcích. Prvních patnáct lekcí se zaměřuje na duchovní vlastnosti a učitelům budou připomínat lekce, které učili v předchozím roce. Nicméně si však budou muset procvičit dovednosti, které získali při učení v dětských hodinách na prvním stupni, aby zvládli komplexnější činnosti v oblasti tvořivého divadla. Tato část vyučovacích hodin je navržena tak, že přirozeně čerpá ze zkušeností učitele z kooperativních her s žáky na prvním stupni. Přesto si tyto činnosti spolu s dalšími aspekty vyučovacích hodin vyžádají zvýšení schopností ze strany učitele.