DomůKnihyOd SRSVKALENDÁŘDokumentyDětiJUNIOŘI 12-15MládežPísničky Ruhi 3kontakt

Lekce pro dětské hodiny - Druhý stupeň

Cíl:
Dále rozvíjet schopnosti vyučovat v dětských hodinách, kde vyučování se skládá z učení se modliteb a citátů nazpaměť, z písní, příběhů, historických epizod, tvořivého dramatu a kreslení.