DomůKnihyOd SRSVKALENDÁŘDokumentyDětiJUNIOŘI 12-15MládežINFO - LOKALITYkontakt


Dětské hodiny na jarní škole 2013

 

Dětské hodiny pro nejmenší děti do 7 let probíhaly na témata spravedlnost, jednota, čistota srdce a služba. Kromě modlitbiček, příběhů, citátů, her, cvičení, pokusů (srdce jako čistá voda- tuž do vody, třpytky do vody), vyrábění (dokonce nám světlo jednoty ve tmě svítilo na naši nakreslenou Zemi v podobě fosforeskujícího kamínku) všem dětem na každou hodinu přišel zahrát Jirka a děti si mohly zahrát i na různé nástroje, které si vzal s sebou a štědře se s dětmi o ně podělil. S Jirkou se děti naučily zpívat "Bůh mi postačuje", odpověděly si, že kromě krve a vzduchu je v srdci láska, a mezi různými veselými písničkami o lidském těle se naučili písničku "Máme nohy, máme i ruce...". Modlitbičku i písničku si děti zpívaly ještě i doma:-).

Martina

Juniorský program na jarnej škole 2013

Rada by som sa podelila o pár slov o juniorskom programe na jarnej škole, ktorý som väčšinu času viedla. Jednotlivé stretnutia, ak sa nemýlim, ešte viedli aj Zuzka Kovářová, Damian Odess-Gillett a Jiří Kantor. Naša skupina pozostávala z desiatich juniorov vo veku 10-14 rokov.

Na začiatku našich juniorských stretnutí na jarnej škole sme sa nevyhnutne museli najprv lepšie spoznať medzi sebou, spriateliť sa, podeliť sa o svoje záujmy, názory a talenty, aby sa v skupine vytvorila atmosféra priateľstva a dôvery, ktorá je kľúčová pre posilnenie mládeže v rámci juniorských skupín. Juniori a ja ako jeden z animátorov všetci pochádzame z rôznych prostredí a zastupujeme rôzne vekové kategórie a dokonca sme mali v skupine aj určitú jazykovú bariéru, ktorú sa nám našťastie vďaka trpezlivosti všetkých účastníkov podarilo do značnej miery prekonať. Okrem toho, že sme robili rôzne interaktívne hry na posilnenie spolupráce a dôvery medzi nami, spoločne sme sa rozhodovali o ďalších spoločných aktivitách tak, aby sme boli všetci spokojní a užili si čas strávený v skupine. Po určitom čase sa atmosféra v našej skupine otvorila a mohli sme sa tak rozprávať a vyjadrovať svoje názory na rozličné témy, ktoré nás zaujímajú. Posledný deň sme sa začali rozprávať o príprave Urafiki a spolu sme naplánovali niektoré časti programu. Juniori sa na jarnej škole tiež zapojili do prípravy ranných modlitieb a do učenia detských hodín, s čím mnohí majú už skúsenosti vo svojich susedstvách. Táto náročná služba im ide veľmi dobre a nadobudla som dojem, že to viacerých aj dosť baví. Som si istá, že budú pokračovať v rôznych formách služby a vyrastú z nich, ako hovorí Svetový dom spravodlivosti, „schopné nástroje na realizáciu zamýšľaných projektov“ a každý z nich sa stane „iniciátorom akejkoľvek snahy a hnacou silou akéhokoľvek podujatia“. Z mojej strany by som ešte dodala, že si neviem predstaviť krajšie a plodnejšie strávenú jarnú školu.

Lucia


ŠKOLENÍ NA RUHI KNIHU 7

 

SPOLEČNĚ KRÁČÍME PO STEZCE SLUŽBY


Druhý srpnový týden proběhlo v Roztokách u Prahy školení Ruhi knihy 7. V pondělí se nás sešlo sedm a společně jsme prožili duchovně velmi obohacující a "nabíjející" týden. Studovali jsme nádherné citáty, připomněli jsme si důležité principy (v čem spočívá pravé bohatství, jak je důležité usilovat o dokonalost, dodržovat Boží zákony, milovat Boha; že bázeň před Bohem je naším štítem, že kráčíme-li po duchovní cestě k dokonalosti a chceme-li sloužit lidstvu a dostát naší posvátné povinnosti učit naši milovanou Víru, potřebujeme mít víru, naději, touhu, vůli, a neobejdeme se bez obětí...), zamýšleli jsme se nad tím, jaké jsou důležité vlastnosti školitele, znovu procházeli Ruhi knihy 1-6 a připravovali se na roli školitelů, plánovali, jak využijeme čerstvě získané vědomosti a dovednosti, koho pozveme, abychom mohli otevřít studijní kroužky, jak přátele pozveme. Navštívili jsme několik přátel, abychom si procvičili dovednosti v praxi (studovali jsme společně modlitby, vedli rozhovory na duchovní temata, používali jsme Anninu prezentaci). V průběhu týdne i na závěr jsme se shodli, že naše setkání bylo velmi inspirativní, slíbili jsme si, že si dáme vědět, jak se nám bude dařit v praxi a loučili jsme se neradi, ale věřím, že v příjemném očekávání, co nám přinesou další dny a týdny. Vzpomeňte na nás prosím ve svých modlitbách, abychom ve svém nadšení a úsilí vytrvali, a Bahá'u'lláh nám poslal do cesty duše, které jsou připravené přijmout Jeho nádherné Poselství pro tento věk. Za všechny účastníky našeho setkání děkuji :-)

Zuzka Sanei

(30.11.2011)

„Léto s Ruhi” v Hluboké nad Vltavou (srpen 2007)

• Postřehy a fotogalerie


bara_uci_tanec_550_01

• Letošní letní škola se velmi odlišovala od tradičních škol, po pravdě řečeno nejednalo se o letní školu jako takovou, ale o intenzivní školení několika úrovní Ruhí knih. Osobně jsem moc rád, že jsem se mohl tohoto školení zúčastnit, pocítit duchovní atmosféru a posunout své znalosti a vědomosti zase o kousek dál. Jako školitel jsem se účastnil studijního kroužku na Ruhí knihu 1 (Úvahy o životě ducha) a zároveň se mi podařilo připojit se a procvičit si Anninu prezentaci hlavních Bahá´í konceptů z knihy 6. Tato kombinace se ukázala jako ideální. Obě tyto knihy se fantasticky doplňují a důkazem toho byly především dvě návštěvy u přátel, které jsme spolu s Bárou navštívili, abychom se s nimi podělili o nádherné modlitby. I když nemám se studiem modliteb s nebahá´í přáteli velké zkušenosti, potvrdilo se, že pokud mezi lidmi existuje přátelské pouto, koncept modlitby, který pro mnohé nemusí být z nejjednodušších může být základem skvělého rozhovoru o duchovních tématech v nádherné duchovní atmosféře. Vřele všem doporučuji. Pomyslnou třešničkou na dortu bylo setkání s maminkou místní Bahá´í věřící, která souhlasila s tím, abych se s ní podělil o hlavní koncepty Bahá´í Víry. Poté, co byla oslovena jsem dostal textovou zprávu s obsahem „koláč a káva budou připraveny“ >:-)) , avšak bylo toho připraveno mnohem více. Seděli jsme na příjemném místě obklopeni květinami zahrady a hovořili jsme o Bahá´í Víře, Bahá´u´lláhovi, Jeho nádherných citátech a dalších konceptech tak, jak jsou prezentovány v Ruhí knize 6. Toto setkání mě naplnilo přesvědčením, že je velká škoda, že se člověk o toto nádherné Učení nedělí častěji a ponechává si je pro sebe. Člověk, se kterým jsem hovořil je velice blízký mému srdci a já sám budu moc rád, pokud se v budoucnu rozhodne připojit se k našemu úsilí budovat lepší svět. Děkuji za tuto zkušenost.  David

detsky_program__hlavni_vecermesto_jednoty_550

Bylo povznášející vidět, jak se lidé sklání a jsou ochotni přijmout doporučení milovaného Světového domu spravedlnosti studovat a jsou ochotni učit se, aby v dlouhodobém horizontu byli svědky velkých vítězství na poli učení Víry.  Honza


hlavni_vecer_podekovani_za_srsv_550

• Kurz na Ruhi 4

Letní Ruhi kurzy, které se již poněkolikáté letos konaly na Townshendově mezinárodní škole jsou již tradičně doprovázeny milým koloritem přítomnosti Bahá’í přátel z různých koutů světa, existence mnoha učeben a zákoutí, kam se může studijní skupinka uchýlit a v neposlední řadě výbornou a vydatnou kuchyní. Letošní formát Ruhí kurzů byl u nás něčím jedinečným, protože v průběhu jednoho týdne probíhaly na jednom místě čtyři paralelní kurzy na čtyři různé Ruhí knihy. Měl jsem tu výsadu být spoluškolitem kroužku na knihu 4 o životě Bába a Bahá’u’lláha. Náš kroužek byl podobný ostatním kroužků – část účastníků byli Češi, část byla původem ze zahraničí a hovořící anglicky. To kroužkům dodávalo na patřičné rozmanitosti. Byl to kroužek intenzivní a účastníci přistupovali ke studiu s radostí, odpovědností, pokorou, vytrvalostí, otevřeností  a zvídavostí. Jeho sedm členů společně vytvářelo pohodovou a příjemnou atmosféru. Zprvu jsem se obával, že kroužek bude pro všechny příliš intenzivní, ale jeho týdenní trvání bylo přesně ta doba, která byla k probrání Knihy 4 včetně základní praxe zapotřebí. Bylo potěšující vidět, že členům kroužků nepůsobila intenzita kurzu zjevné potíže. Milióny lidí se budou v blízké i velmi vzdálené budoucnosti seznamovat se životy Bába a Bahá’u’lláha a budou z Jejich příkladu čerpat sílu pro svůj duchovní růst. Mnoho krizí v Jejich životech a osudech Jejich raných učedníků bylo překonáno a zastíněno skvělými vítězstvími, která vždy pomáhala přivodit Jejich láska, moudrost a trpělivost. Báb a Bahá’u’lláh si Svým příkladem po čase vždy dovedli naklonit Své zaryté nepřátele na Svou stranu. Učili jsme se znát jejich příběh a umět ho jednoduše a působivě vyprávět ostatním. Umění  ostatním poutavě vyprávět základní rysy Jejich příběhu patří totiž k základním dovednostem každého Bahá’í, který chce opravdu učit Víru. Znalost Jejich příběhu umožňuje věřícím, aby získávali sílu, aby čelili krizím v životech svých či v životě svých společenství a pomáhá jim trpělivě a v duchu modlitby dosahovat osobních i kolektivních vítězství.  Petr Boháč

na_zaver_bara_piano_concerto_550

• Tento týden byl vcelku intenzivní, ale je skvělé prozkoumat historii naší Víry s pomocí Knihy 4. Máte pocit, že jste to vše už slyšeli, a najednou vám tento kurz nabídne nový náhled, donutí vás přemýšlet o příbězích pod novými úhly a především vám pomůže se připravit na sdílení vašeho porozumění s ostatními. Nyní musíme sebrat odvahu skutečně povstat a uskutečnit praktická cvičení, konkrétně navštívit několik rodin, Bahá’í nebo ne-Bahá’í, a podělit se s nimi o naše prezentace. A po osmé či po desáté to už jistě bude zcela přirozené…  Friedo 


p8236648_550
 

• Obklopeny přírodními krásami a v duchovně povznášející atmosféře Townshendovy mezinárodní školy zněly hlasy čtrnácti dychtivých a nadšených dětí. Od 20. do 26. srpna děti ve věku 2-11 let s pomocí konceptů duchovní výchovy dle Bahá’í osnov studovaly, zpívaly a hrály si. Škála aktivit zahrnovala stavění “Města jednoty”, hraní divadelních scének, návštěvu Zoo a foukání skleněných baněk. Bylo to potěšení i pocta být mezi tak zářícími a milujícími srdci.  Georgia


p8236652_550
 

• Strávit týden děláním Ruhi není tak špatné, jak to zní. Přiznám se bez mučení, že představa intenzivního Ruhi kurzu mě obvykle děsí. Ale nakonec si to vždycky užiju – jeden by si myslel, že už jsem se poučil. Počasí bylo úžasné a vychutnával jsem si přestávky, kdy jsem se mohl s čajem posadit na balkóně v druhém patře. Naše skupina byla vyrovnanou směsí těch, kteří pracují rychle, a těch, kteří pracují pomalu, takže naše tempo bylo “just right”. Skvěle fungovala směs češtiny a angličtiny. Zdá se, že jsme tady déle než týden, ačkoliv to nebyl dlouhý týden. Snídaně byly dobré. Seznámil jsem se s pár lidma z ciziny, včetně Andreje z Belgie. Dělil se s námi o dobrou náladu a znalosti z Bahá’í historie. Léto s Ruhi dostává 1.  Damian


p8246655_550
 

• Neměla jsem foťák, takže se chci podělit o několik obrazů, které mi utkvěly v hlavě: Učitelé dětských hodin, chumel dětí ve věku od 1 – 14 let mluvící různými jazyky.Rodiče, zvládající náročný program od 8 do 21.45 a při tom i péči o děti. Ztracený a znovunalezený snubní prstýnek s Největším jménem. Davy lidí bloumající po škole recitujíce citáty. Účastnice školy ležící na pohovce a dřímající s Anninou prezentací na obličeji. Radostná duchovnost a duchovní disciplína. Večerní posezení u Lwakilů, která jsou vnímala už tak trochu z jiné úrovně vědění. Ranní modlitby a večerní umění. Lenka a její radostný tanec. Markos bubnující do stolu. Dalibor na hřišti s dětmi. Holky Borákovy sledující film – menší opřená o větší a větší o největší.Teta Sholeh a tajemný bratranec Friedo. Proměna ve tvářích účastníků, jejich první zkušenosti s praxí. Oddanost službě Jeho Věci.Děkuji všem!  Zuzka


p8246662_550
 

• Mezi účastníky Knihy 7 byla Lenka, Markéta, Greg, Sholeh a Oonagh. Zuzka a Irena byly naše radostné duše, které nás láskyplně doprovázely na naší cestě. Všichni jsme otevírali svá srdce a hlavy, abychom porozuměli tomu, co to znamená být školitelem Ruhi Institutu. Zpívali jsme, učili se nazpaměť Slovo Boží a propracovávali se, takovými koncepty jako je víra, oběť, čistota, poslušnost, láska Boží, bázeň před Bohem, motivace, rozvoj a povzbuzování pokorného postoje učení se. Všichni jsme si s nadšením vypracovali plány, které vyzkouší a posílí právě ty dovednosti a koncepty, které jsme prozkoumávali. S velikou radostí a nadšením očekáváme naše znovushledání na konci září, abychom dokončili třetí část Knihy 7 a zapojili se do té nakažlivé jednoty a sdílení, kterého bylo mezi námi spousta, a dychtíme po příležitosti se o ně podělit s ostatními.  Oonagh


p8256698_550

• „Víte jaké to je chodit každý den do školy se svými Bahá’í kamarády? No a takové to bylo na Léto s Ruhi. Každý den jsme měli společné modlitby a pak jsme se rozešli do různých tříd, setkali se s přáteli ve svých Ruhi kroužcích, učili se společně, diskutovali společně, učili se společně nazpaměť Svaté Spisy, zpívali a dobře se bavili. A kromě toho jsme dokončili novou Ruhi knihu nebo si osvěžili znalosti té, kterou jsme prošli již dříve. Tak to bylo i se mnou. Před čtyřmi lety jsem během nádherného týdne v Brně dokončila Knihu 7 s „jedinečnou“ skupinou přátel. No, tento týden byl také jedinečný, s báječnou skupinou. Tolik jsme se toho naučili z Písem a jeden od druhého, dělili jsme se o zkušenosti a také jsme se společně hodně nasmáli. Bylo to skutečně radostné období. A když jsme se během přestávek podívali na přátele vycházející z ostatních Ruhi kurzů, oči jim zářily stejným nadšením, radostí a štěstím, jaké jsme cítili i my sami. Přála bych si, abyste všichni mohli být součástí Léta s Ruhi.“  Sholeh


p8256702_550

• Hlásím se z Townshendu, 28. 8. 2007, 11.00 hodin, do posledního oběda zbývá cca hodina a půl, do rozloučení cca 2 hodiny. Byl to nejhezčí týden tohoto léta. Počasí bylo skvělé, jídlo ještě skvělejší, nejskvělejší byl důvod proč být tady. Intenzivní studium Ruhi. Atmosféra byla úžasná, jinak si to ani na Bahá’í setkáních neumím představit. Ale protože já jsem studovala Ruhi 4, nemůžu jinak, než říct, že v našem studijním kroužku to bylo prostě amazing, great, nádherné, neopakovatelné,  sehr schön…a very funny, i to je při studiu historie víry možné a nutné. Večery v „Café Lwakila“ patřily k samozřejmým příjemným zakončením dní.Kdo jste tady byl, víte, o čem mluvím. Kdo jste tady nebyl, věřte mi, o hodně jste přišli. Bylo toho hodně, co zaslouží obdiv a zmínku. Simona umí zpaměti nejvíc (i stránku z Kitáb-i-Aqdas).Taneční verze modlitby God sufficeth all things… byla v Damianově provedení nezapomenutelná.André je velký herecký talent a kdyby nebyl lékařem, kdo ví…Friedo byl velmi laskavý a trpělivý.A všichni jsme byli velmi, velmi šťastní.  Zdena


p8256720_550

• Letošní Léto s Ruhi mi dalo hodně, i když teď si nejsem schopen uvědomit a pojmout všechny vědomosti, vjemy a zážitky. Jsem nesmírně vděčný za další zkušenost s kurzy Střediska vzdělávání, za ducha lásky, jednoty a oddanosti, který se vytvořil v kroužku na Ruhi 6, za Slovo Boží, které jsme se učili a které vstoupilo do našich srdcí a za Anninu prezentaci Víry, kterou jsme měli možnost si několikrát vyzkoušet. Přál bych si, aby takový týden prožívalo stále více přátel. 

Petr Ouředník


p8256738_550

• Léto s Ruhí svou specifickou náplní bylo opravdu pozoruhodné. Náš dvojjazyčný česko-anglický studijní kroužek Knihy 4 často burácel veselou slovní přestřelkou, jindy zase řešil lingvistickou problematiku, ale většinou jsme se chovali důstojně, jak se patří na studium Bábova a Bahá-lláhova pohnutého života. Učení se citátům, to byla pro mne asi největší výzva.  Pořekadlo "Co se v mládí naučíš, v stáří jak když najdeš" jistě ocení mladší frekventanti kroužků. Citáty uložené do dlouhodobé paměti si mohou vybavit kdykoliv budou potřebovat, ať již při výchově dětí, nebo při učení Víry. Ale snažit se o trénink paměti musíme i my, dříve narození. Úžasná byla praxe ve dvojicích s kroužkem knihy 6 a 7.Velký dík patří našim oběma školitelům, kteří dbali na spravedlnost při uplatňování každého jazyka,  a přitom nám dodávali zajímavé příběhy a informace navíc.I když času na odpočinek nezbývalo mnoho, vlastně jenom spánek, myslím, že vyčerpáni jsme rozhodně nebyli, protože studium nás zároveň jakýmsi účinným způsobem nabíjelo.  Hela


ruhi_1_550


ruhi_4_scenkaz_historie__hlavni_vecer._550


ruhi_6_scenkatajemstvi_uceni_viry__hlavni_vecer._550

Správní rada moc děkuje všem za články, postřehy a komentáře z „Léta s Ruhi“ a těší se na další společné akce.

 


 

RUHI 5 - Školení v Hluboké nad Vltavou


ruhi_book_5_training_008_550

ruhi_book_5_training_009_550

ruhi_book_5_training_012_550