DomůKnihyOd SRSVKALENDÁŘDokumentyDětiJUNIOŘI 12-15MládežPísničky Ruhi 3kontakt

Setkání mládeže

O víkendu 10. - 11.8. se uskutečnilo první národní setkání mládeže, určeno mladým lidem, s touhou přispět k tomu, aby se svět stal lepším místem! Dohromady se nás zúčastnilo asi 12, 4 ze Středních Čech, 6 z Jižních Čech a 2 z Brna. Společně jsme se sešli v chalupě na Březině, Heřmaničky, kde jsme si sami vařili. Program se tvořil za chodu, kromě studijních materiálů, které pro nás připravila Irča Zemanová. V sobotu dopoledne jsme studovali úryvky z Ruhí knížek, Prohlášení mládeže a dopis od Světového domu spravedlnosti pro účastníky konferencí. Odpoledne jsme se vydali na procházku, při které se nám poštěstila možnost vykonat i službu! Společně jsme pomohli paní přenést přelámané větve stromů na spáleniště. Den jsme završili skupinkovým čtením příběhů Písmen Živoucího, o které jsme se vzájemně podělili při svíčkách. Zazněl příběh Quddúse, Táhirih a Anise. Příběhy pro nás byly inspirací druhý den, který jsme převážně věnovali nácviku uměleckého představení na první večer mládežnické konference v Moldavě. Nacvičování bylo plné radosti a jednoty! Celý víkend jsme hodně zpívali a vzájemně se naučili mnoho nových písniček!

(14.11.2013)
Setkání mládeže - září

Na konci září se mladí lidé z České republiky sjeli do malebné vesničky Lounovice pod Blaníkem. Setkání proběhlo v přátelské a vřelé atmosféře, víkend uběhl velmi rychle.

 

Lounovice se ukázaly být velmi pěkným místem k setkání. Přátelé z celé země přijeli svěží a ne příliš unavení, vždyť Lounovice jsou jen hodinu cesty jižně od Prahy, přátelé z Jižních Čech a Brna cestovali asi jen dvě hodiny, což není pro celostátní setkání vůbec zlé!

 

Všichni účastníci byli ubytovaní v jedné budově, v šesti samostatných pokojích. Dům byl vybaven dostatečným množstvím místností tak, aby měla každá skupina své místo.

 

Program byl opravdu velmi pestrý. Ráno jsme začali den modlitbami a zpěvem. Během dne jsme se rozdělili do malých skupinech zhruba po pěti. Tyto skupinky se učili o skupinách pro mladší mládež, dětských hodinách, konceptu života po smrti, službě, historii Víry nebo si jen vyměňovali názory a vědomosti. Kromě studia a prohlubování našich znalostí jsme chodili do lesa, setkávali se s lidmi, budovali nová přátelství a prohlubovali ta stávající. Každý den jsme zakončili modlitbami a přemítáním.

 

Setkání se zúčastnilo přes 30 Bahá´í přátel z Jižních Čech (zastoupeni z velké části studenty a zaměstnanci Townshendovy školy), nechybělo pražské společenství a byla zde také velká skupina přátel z Brna.


Byl to velkolepý úspěch a základ pro celostátní setkání mládeže v budoucnu. Příští setkání se bude konat na konci listopadu a bude mezinárodní! Přátelé z České republiky budou v dobré společnosti kamarádů ze Slovenska.

 

 

(14.11.2013)