DomůKnihyOd SRSVKALENDÁŘDokumentyDětiJUNIOŘI 12-15MládežPísničky Ruhi 3kontakt

Attaining the Dynamics of Growth (Dosažení dynamiky růstu)

1.část překladu dokumentu Attaining the Dynamics of Growth (Dosažení dynamiky růstu)Zde si můžete stáhnout dokument "Building momentum" - ZVYŠOVÁNÍ  INTENZITY: PROMYŠLENÝ PŘÍSTUP K RŮSTU
Zde si můžete stáhnout dopis Kontinentálním Poradcům ze dne 28.11.2004


Zrcadlení růstu (Reflections on Growth), výběr z části 16

 • Zde si můžete stáhnout dopis Kontinentálním Poradcům ze dne 28.11.2004  Zrcadlení růstu (Reflections on Growth), výběr z části 16 • Zrcadlení růstu (Reflections on Growth), výběr z části 16  Austrálie

  Všechno se to stalo asi před čtyřmi lety. Bylo slunečné sobotní dopoledne a já byla u kadeřnice nechat si obarvit vlasy. Vedle mě seděla žena, jejíž životní postoj byl tak osvěžující a povznášející, že můj duch úplně zaplesal. A tak začalo moje putování k Bahá'u'lláhovi a Bahá'í víře.

  Díky tomuto setkání (a po několika příjemných ranních posezení u čaje s dalšími přáteli) jsem dostala pozvání zapojit se do studijního kroužku. Nevěděla jsem sice, o co se jedná, ale ta myšlenka se mi velice zalíbila.

  Moji noví přátelé mi představili pojetí náboženství, se kterým jsem se nikdy předtím nesetkala. Všichni účastníci byli povzbuzováni vyjadřovat při diskusi ve studijním kroužku svobodně svoje myšlenky a názor každého účastníka byl ceněn. To bylo začátkem mého probuzení.


  Díky studiu slov Bahá'u'lláha, Bába a 'Abdu'l-Baháa moje znalosti o ostatních světových náboženstvích  a jejich historickém vývoji začaly do sebe zapadat. To byla ta nejvíce vzrušující událost, která se mi do té doby přihodila, protože tohle byly otázky, o kterých jsem přemýšlela celý život. Konečně jsem se ocitla v prostředí s vědomostmi, které jsem hledala, ale také s lidmi schopnými o těchto věcech se mnou diskutovat a zodpovědět všechny moje dotazy.

  Skupina ve studijním kroužku mi nejen pomohla zaplnit mezery, které jsem předtím cítila, ale též nabídla možnost prohloubení mého ducha prostřednictvím naší dynamické diskuse. Toho by člověk nemohl dosáhnout jen tak sám. Studovala jsem dálkově sedm let a můžu mluvit z vlastní zkušenosti. Člověk prostě nedosáhne tak hlubokého porozumění, které je potřeba, aby si plně uvědomil bohatství Víry, pokud studuje o samotě! Znamenitost myšlenek, které se ve studijní skupince objevovaly, nadšení zjevné za každou odpovědí nebo dotazem – už jen to urychlilo můj duchovní růst a já jsem měla o čem přemýšlet a meditovat celý týden před další schůzkou.

  Pravidelné modlitby začaly obohacovat a proměňovat můj život. Studium jednotlivých pasáží týden po týdnu pro mě bylo zdrojem neustálého úžasu a já začala pozorovat posun v mém postoji k lidským vztahům, práci, svému životu i svému jednání.

  Jedna z věcí, které mě překvapily, byli přátelé, se kterými jsem se ve studijním kroužku potkávala. Byli to lidé, kterým bych říkala „rozvinutí“. Byla jsem opravdu překvapená, že konečně po takové době na této planetě jsem potkala podobně založené lidi, kteří byli připraveni se mnou diskutovat o věcech, o kterých jsem předtím sama v duchu jenom uvažovala.


  Díky studiu knihy 1 jsem mohla uspořádat svoje první devocionální setkání. Nebyla jsem si jistá, co vlastně takové devocionální setkání obnáší, ale dostala jsem pro začátek nějaké povzbuzující rady. Na onom devocionálním procesu bylo úžasné, že mi to dalo příležitost zvát k sobě domů lidi, kteří byli zvědaví, co je za změnami, které na mě pozorovali, a měli zájem potkat mé nové přátele.

  Zjistila jsem, že to probudilo ještě větší zájem a já jsem mohla několika lidem zařídit účast ve studiu Knihy 1 – Úvahy o životě ducha. To mi umožnilo sdílet a podporovat jejich duchovní cestu a stejně tak mít radost z pokroků nás všech při vzájemné spolupráci.

  Noví věřící stávající se aktivními služebníky Věci: Nikdy bychom neměli podceňovat schopnosti nových věřících vzít si úkoly expanze a konsolidace za své hned jakmile se rozhodnout stát bahá'í. Ve skutečnosti mnoho hledajících má motivaci účastnit se praktických aktivit, když jsou součástí studijních kroužků, a často tyto projevy služby vedou k jejich většímu přesvědčení a k prohlášení Víry.


  Indie


  Jednoho z návštěvníků Chrámu uctívání u Nového Dillí přivedla návštěva tamního informačního centra k zájmu o studium Víry. S jedním ze svých přátel začal pravidelně docházet do studijního kroužku v sedm hodin ráno poté, co jim skončila noční směna. Po dokončení studia knihy oba hledající prohlásili Víru a v dalším studijním kroužku se pustili do knihy 2 Ruhi institutu.

  Po zakončení druhého kursu si nový věřící předsevzal učit Víru jednoho člověka denně. Avšak jakmile učinil toho rozhodnutí, musel se kvůli práci na několik měsíců odstěhovat, takže nemohl svůj závazek splnit. Když se navrátil domů, byl odhodlán si tento ztracený čas vynahradit a začal navštěvovat tři nebo čtyři ze svých přátel každý den, aby je učil Víru. Za jediný měsíc vykonal 90 domácích návštěv. Jeho oddanost učení Víry přivedla k Věci 16 jeho přátel. S využitím toho, co se naučil při kursech středisek vzdělávání pokračuje v návštěvách těchto nových věřících a doprovází je do Chrámu uctívání k ranním modlitbách. Též se je všechny snaží zapojit do posloupnosti kurzů.  Francie

  Následující příběh je nádhernou ilustrací duchovní síly a vlivu malých dětí, když přijmou Bahá'u'lláha a slouží mu.

  Luc, velmi milý modrooký chlapec z Francie, je nejlepším kamarádem mého syna od té doby, co jsme se do našeho města před pěti lety přistěhovali. Lucovi je teď deset let. Rozhodla jsem se uspořádat u nás doma dětskou hodinu. Lucovi rodiče se označují za ateisty, ale když jsem jim navrhla, že by Luc mohl také přijít, bez výhrad souhlasili.


  Postupně si začali jeho rodiče všímat Lucovy proměny. Choval se slušněji, byl klidnější a velmi rád přednášel modlitby. Za několika měsících nám jeho maminka Anne řekla, že Luc má otázku, na kterou ona nezná odpověď a proto mu navrhla, ať se zeptá mne. Vypadal velmi vážně. Nikdy by mě nenapadlo, na co asi zeptá: „Pověz mi, Roxano, jak bych se mohl stát Bahá'í?“

  Byl to jeden z nejlepších dnů v mém životě! Jeho krásné oči úplně zářily a on s napětím očekával, co odpovím. Začala jsem mu tedy vysvětlovat, co to znamená být Bahá'í, co z toho vyplývá a že jeho rodiče by o jeho rozhodnutí měli vědět. Jeho maminka hned přikývla, že s tím úplně souhlasí, protože její syn nikdy nebyl tak šťastný, dokud se nesetkal Bahá'í Vírou! A že ho dokonce bude doprovázet na Slavnosti a poté ho zase vyzvedávat domů.

  Od té doby ho všichni považujeme za člena našeho společenství. Kousek po kousku se Anne proměňovala také. Koupila si obrázek 'Abdu'l-Baháa a dala si jej do obývacího pokoje. Dokončila studijní kroužek Ruhi knihy 1, uspořádala modlitební setkání u sebe doma, prohlásila, že věří v Boha a recitovala si Bahá'í modlitby každý den. První slovo, které naučila Lucovu malou sestřičku bylo „ Alláh'u'Abhá!“ Poté mi začala pomáhat s dětskými hodinami, studovala Knihu 3 a cítila, že by dětské hodiny mohla mít i sama.

  O posledním Naw-Rúzu, dva roky po Lucově prohlášení Anne přijala Víru při dětské hodině. Její syn na to hlasitě reagoval: “Díky Bohu, nakonec jsi přece Víru přijala!“ Ona vždycky říká, že to on jí dodal víru a přivedl k Víře.

  To, že se jeho maminka stala Bahá'í, pomohlo Lucovi vybudovat si silnější Bahá'í identitu. Hned další den oznámil svým kamarádům ve škole, že je Bahá'í a chce nosit přívěsek s Největším jménem. „Tenhle znak mne vždycky ochrání“, řekl jim.

  Anne byla jmenována mojí asistentkou. Snažím se co nejvíc být jí nablízku pro porozumění Plánu a při jejích aktivitách. Jejím zvláštním úkolem je pokračovat s dětskými hodinami.

  Minulý týden Luc s pomocí své maminky zorganizoval modlitební setkání u nich doma pro děti z obou dětských hodin. Přišlo jich kolem dvanácti. Všechny odcházely domů s kopií modliteb a psaným vysvětlením konceptu postupného zjevování. Protože to bylo o Ayyám-i-Há, Luc řekl mamince, že by měli jít navštívit prababičku, která je v domově seniorů, a připravit pro ni modlitební setkání.

  Mohu potvrdit, že Anne a Luc jsou jedněmi z nejaktivnějších Bahá'í v naší oblasti. Teď Anne doprovází  ostatní Bahá'í, aby mohli zorganizovat jejich vlastní dětské hodiny v sousedství. Minulý týden se ji manžel zeptal na všechny ty její aktivity. Jednoduše mu odpověděla, že Bahá'í mají plán se čtyřmi zvláštními aktivitami, aby učinili lidstvo duchovnějším. On nato řekl: „Dobře, jen v tom pokračujte. Jsem na tebe a na Luca pyšný!“

  (připraveno Mezinárodním centrem pro učení Víry)