DomůKnihyOd SRSVKALENDÁŘDokumentyDětiJUNIOŘI 12-15MládežPísničky Ruhi 3kontakt

Mládež a služba - Hluboká

Studenti a mládež na roku služby na Townshendově mezinárodní škole studují Knihu 2 – Povstaňme ke službě. Skupinka zahájila svou cestu služby v listopadu a nyní plynule postupuje knihou. Právě nyní prochází prezentace se Sanchezovými se záměrem rozvinout své schopnosti také tím, že je budou procvičovat na svých spolužácích a zaměstnancích školy. Tato skupinka doufá, že se jí podaří zvýšit domácí návštěvy v České republice a nejen tam. 

Ruhi 1 a 2 - Brno

Když jsme uvažovali nad tím, koho pozvat na kroužek na knihu 1, rozhodli jsme se, že sáhneme do řad svých nejbližších a pozvali jsme naše rodiče. Účast nakonec potvrdily tři "babičky" a Líba, která úspěšně rozšířila řady babiček v průběhu roku. Dle mého názoru kniha 1 všem babičkám pomohla ujasnit si spoustu věcí jak ve vztahu k Víře, tak samy k sobě a ke svému okolí. I když musím říct, že vzhledem k věkovému rozdílu často přistupují k tématům z pozice "my už máme život skoro za sebou, my víme jak to chodí, my už morální a jiné hodnoty máme, ale rádi se podíváme, jak to děláte vy v té vaší víře". Kroužek mě připravil několik výzev, nejtěžší byla zejména ta, že se nebahá´í účastnice vůbec nechtěly učit žádné citáty nazpaměť a že některé citáty, zejména ke konci knihy, pro ně byly těžké. Také chvíli trvalo, než si zvykly na vznešený jazyk citátů. Občas se navzájem utvrzovaly že "právě proto (..různé důvody, na které jsme narazily v citátech nebo v diskusi( bych se nemohla stát Bahá´í". Např. proč bych měla říkat modlitbu která je napsaná, když se chci modlit svými slovy; nemůžu být Bahá´í, protože nevěříte v reinkarnaci; u citátu o tom, že nikdo nezná svůj konec se zase rozohnily, že je to nespravedlivé aby někdo, kdo celý život hřešil dosáhl rozpoznání Boha a pravý věřící se ho vzdal.... atd, atd, atd. Nicméně celkově byla atmosféra setkání velmi příjemná, všechny účastnice hodnotily kladně hlavně to, že mohly úplně svobodně říct, co si myslí a také, že s nimi mladší generace nejen komunikuje, ale také se zajímá o to, jaké mají zkušenosti a pohled na svět. Domnívám se, že se setkání všem líbila, protože všechny babičky chtěly pokračovat knihou 2. Mladší generaci podpořila Jana Holíková a řady babičky posílila Aline Lalui. Kniha 2 je už začátku pro nebahá´í členy kroužku dost těžká, protože jsme se hned bez okolků pustily do radost z učení Víry, což je koncept pro nebahá´í naprosto neznámý. Jsme na začátku, prošly jsme zatím jen čtyři části, ale každou provázely velmi inspirujícími hovory o Oceánu Jeho Zjevení, o perlách a pokladech, které ukrývá; o tom, že tento oceán je překvapivě nedaleko a ten, kdo si to přeje může dosáhnout jeho břehů... Kroužek je pro mě dalším utvrzením v tom, že Ruhí institut v sobě skrývá nesmírný potenciál a důkazem toho, že s každým opakováním knihy (ať už 1 nebo 2) nacházím další a další poklady, které v sobě Bahá´u´lláhova slova skrývají....  DarinaRuhi 2 v Liberci 

Dovolte mi pár postřehů ze studijního kroužku. Náš mini studijní kroužek se začal scházet začátkem roku 2007 a nyní začínáme studovat již třetí oddíl Ruhi knihy 2. Každý z účastníků kroužku do něj vstupoval s různými očekáváními. Mým cílem bylo rozšířit si zkušenosti a dovednosti školitele a zároveň si zopakovat Ruhi knihu 2 s veškerým jejím vlivem na duchovní život jednotlivce. Jsem rád, že se mohu v kroužku spolehnout na pomoc dalšího školitele a zároveň jsem vděčný dvěma dalším účastníkům – jedné starší (ne věkem) Bahá’í a jednomu docela čerstvému následovníkovi Bahá’u’lláha. Na začátku jsem byl zvědav, jaký kroužek vznikne, jaký duch si vytvoří, a nyní jsem si jist, že by se dal charakterizovat slovy přátelství, důvěra, vzájemná starostlivost a ochota pomoci. Musím také podotknout, že tento kroužek navazoval na Ruhi knihu 1 a že to, že účastníci byli ochotni pokračovat v posloupnosti a dokonce se na pokračování těšili, je zásluhou předešlého školitele, který položil základ, na kterém se dalo dobře stavět. V dosavadním průběhu kroužku jsme se poctivě snažili projít všechny části a cvičení a to v takovém tempu, jaké vyhovovalo všem. Kromě dokončení třetího oddílu nám zbývá ještě získat dovednost navštívit některé z Bahá’í přátel a studovat s nimi jedno z prohlubujících témat z Bahá’í Víry, na které jsme se pilně připravovali ve druhém oddílu. Náš kroužek, stejně jako každý jiný, musel a musí čelit různým výzvám a problémům. Každý účastník si především musel najít ve svém životě čas mezi jinými povinnostmi a závazky a sebrat poslední zbytky energie v době, kdy by nejraději zalezl do postele a odpočíval. Řekl bych to slovy z jedné části Ruhi 2 – museli obětovat to, co je nižší, pro to, co je vyšší. Tato oběť není bez odměny. Odměnou je společné studium Božího Slova, nabývání znalostí, dovedností a vlastností ke službě Věci, ale také postupně rostoucí duchovní pouta jednoty mezi účastníky kroužku. Pro školitele jsou nejlepší odměnou dotazy typu: „A kdy budeme mít příští kroužek?“ Rád vzpomínám na jednodenní intenzivní studium u jednoho z přátel, jež zahrnovalo kromě studování z knížky také praktické vyzkoušení si domácí návštěvy s určitým tématem. Část programu tvořilo studium Ridvánového poselství Světového domu spravedlnosti, které pomohlo vidět naše úsilí na poli služby v celosvětovém měřítku. K večeru jsme se pak odměnili grilovaným masem a zeleninovým salátem.Věřím, že se nám podaří přenést přes všechny těžkosti a s Bahá’u’lláhovou pomocí v nejbližších týdnech kroužek dokončíme.

Za Ruhi 2 v Liberci

Petr Ouředník