DomůKnihyOd SRSVKALENDÁŘDokumentyDětiJUNIOŘI 12-15MládežPísničky Ruhi 3kontakt

Druhá kniha v posloupnosti se nazývá Povstaňme ke službě. Skládá se ze tří oddílů: Radost z učení Víry, Témata k prohlubování znalostí o Víře, Představení Bahá´i Učení. Kniha se do značné míry zabývá dovednostmi a schopnostmi pro specifické činy služby.

 

Základním konceptem podtrhujícím všechny oddíly knih Ruhi institutu, bez ohledu na zvláštní důraz každé z nich, je koncept „kráčení po stezce služby“. Ti, kteří se začnou účastnit programu institutu, se vydávají na cestu osobního duchovního růstu a služby ostatním.

 

První čin služby je představen v druhém oddílu této knihy nazvaném „Témata k prohlubování znalostí o Víře“. Je vytvořen tak, aby pomohl studentům rozvinout schopnost pravidelně doma navštěvovat nově prohlášené věřící a podělit se s nimi o několik témat: Věčná Boží smlouva, život Bahá´u´lláha, láska a jednota v Bahá´í společenství, Bahá´í setkání a Slavnost devatenáctého dne, význam přispívání do fondu a učení Víry.

 

Třetí oddíl knihy 2 „Představení Bahá´í Učení“ se týká dovedností, které potřebujeme při učení Víry. Jak člověk získává zkušenosti s učením Víry, získává též množství dovedností a schopností. Na první,  základní úrovni tento oddíl pomáhá studentům rozvinout schopnost představit Bahá´í myšlenky v rozhovoru. Předkládá jim krátké pasáže na různá témata, která ačkoli nejsou přesnými citáty ´Abdu´l-Baháa, jsou založeny na Jeho přednáškách a Deskách a obsahují mnoho slov a slovních spojení, které používal.

 

První oddíl této knihy, nazvaný „Radost z učení Víry“, se pokouší předat následující myšlenky:

 

1. Když učíme Víru, dostává se nám zvláštního požehnání – máme možnost dělit se s ostatními o Slovo Boží zjevené Bahá´u´lláhem. Toto požehnání nás naplňuje hlubokou duchovní radostí.

 

2. Bahá´u´lláhovo Zjevení může být přirovnáno k oceánu, v jehož hlubinách leží perly Božího vedení. Měli bychom se s co největším úsilím snažit dosáhnout břehů tohoto oceánu a mít z něj užitek.

 

3. Oceán Bahá´u´lláhova Zjevení je k nám neuvěřitelně blízko. Kdybychom si to jen přáli, dosáhli bychom jeho břehu v jediném okamžiku.

 

4. Poté, co jsme obdrželi toto požehnání rozpoznat Bahá´u´lláha, se chceme podělit o perly Božího vedení obsažené v Jeho Zjevení s ostatními. Když to děláme, používáme moc Jeho vlastního Slova, které jediné může přeměnit srdce lidí.

 

5. Ze všech činností, kterými se denně zaobíráme, jsou ty, které zahrnují předávání Slova Božího ostatním, velmi výjimečné.

 

6. Radost, která naplňuje naše srdce při učení Víry, vychází ze samotného aktu učení – dělení se s druhými o Slovo Boží zjevené Bahá´u´lláhem. Pokud máme zájem o jiné věci, jako například o chválu a uznání, kazí to tuto radost. Podmínkou radostného učení je odpoutání.

 

7. Musíme být taktéž ochotni vyvíjet úsilí a přinášet oběti. Měli bychom pamatovat na to, že tímto dosahujeme duchovního štěstí a posouváme se v duchovním vývoji. Oběť znamená zanechat to, co je nižší, pro to, co je vyšší, i přestože to bude znamenat bolest. Ve skutečnosti nám oběť přináší radost.