DomůKnihyOd SRSVKALENDÁŘDokumentyDětiJUNIOŘI 12-15MládežINFO - LOKALITYkontakt

BAHÁ’Í DĚTSKÁ ŠKOLA V PRAZE

 

V neděli 3. března dopoledne se děti již potřetí sešly na Bahá´í škole v pražském Bahá´í centru.

Po úvodních modlitbách si společně zazpívaly několik Bahá´í písniček, které už znaly z minulých hodin, a naučily se jednu novou. Připomněly si, co se naučily na poslední hodině – byl to příběh o ´Abdu´l-Baháovi, který rozdal všechny ovečky, jež patřily Jeho otci Bahá´u´lláhovi, pastýřům, kteří se o ně starali. Potom si děti zopakovaly, co se naučily za domácí úkol – bylo to jedno Skryté slovo (č.12, str. 26).

Děti se na hodině naučily nový příběh o ´Abdu´l-Baháovi a povídaly si o něm, znovu si společně zazpívaly a nakonec přišly na řadu pastelky a dětská tvořivost. Děti měly za úkol nakreslit, jak by to vypadalo, kdyby se ony samy dostaly do stejné situace jako malý ´Abdu´l-Bahá.

I přesto, že se čtyři žáčci (Adam, Filip, Jakub a Matyáš) nemohli této hodiny zúčastnit, zbývajících pět dětí (Daniel, Michal, Marek, David a Laura) si jí jak se patří užilo, stejně tak jako my dospělí (rodiče a kamarádi dětí), kteří jsme měli tu jedinečnou příležitost být na hodině přítomni a zažívat spolu s nimi tu úžasnou atmosféru lásky a jednoty, kterou vytvořil opravdový kouzelník a učitel Damian.
Intenzivní den

Začalo to nenápadně, poselstvím Světového domu spravedlnosti ze 7.února 2009 Přátelům, kteří se sešli na konferenci ve Frankfurtu, a především větou: „Každý věřící, ať nový nebo zkušený, dospělý, mladý člověk nebo dítě, má povinnost, aby určil, jakou roli bude hrát.“Proto když přišlo pozvání na  intenzivní den v naší nejbližší prioritní oblasti v sobotu 15.2., bez váhání jsme se vypravili do Prahy zúčastnit se společných modliteb a konzultací a pokusit se zjistit, jak bychom se i my mohli zapojit do „rytmu expanze a konsolidace“ a „slovem i skutkem rozptylovali Božské vůně“.

Během konzultací padlo mnoho návrhů a nápadů, jedním z nich byla „short-term-home-front-pioneering visit“ (=krátkodobá-domácí-průkopnická návštěva) v Roztokách u Prahy, kde je díky systematickému úsilí Bahá’í přátel mnoho maminek s malými dětmi, které se účastní ústředních aktivit a jsou vnímavé k myšlenkám Bahá’í učení. A protože coby mamina na mateřské oplývám svobodou pohybu nejen o víkendu, ale i ve všední dny, vypravily jsme se s Nikolkou na několikadenní duchovně-průzkumné výpravy (už dvě) do Roztok
J Během dřívější dětské hodiny u Zemanů jsme se seznámily s několika maminkami malých předškoláků, z nichž některé jsou také na mateřské s menšími ratolestmi a tudíž mají podobné časové možnosti jako my. S několika z nich jsme se rychle spřátelily a během následných návštěv a procházek se pravidelně zapojovaly do rozhovorů na duchovní témata, konzultovaly o síle modliteb, důležitosti duchovní výchovy pro děti, roli víry v životě, a mnoha jiných námětech. S jednou maminkou, která se účastní Ruhi 1 kroužku, jsme mluvily o důležitosti uplatňovat duchovní principy v každodenním životě a duchovní cestě, na jejímž počátku se nachází (sama se označila za duchovní začátečnici, neboť je „teprve“ v Ruhi jedničce J ).

Při první návštěvě v Roztokách jsem se s jednou maminkou bavila o omezených časových možnostech na studium Bahá’í učení, na základě čehož od nás dostala Počteníčko pro srdíčko, které obsahuje krátké pasáže z Bahá’u’lláhových Písem. Při druhé návštěvě přišla maminka i s Počteníčkem a ptala se na jednu z pasáží, protože si je s dcerou čtou před spaním a povídají si o nich, a nevěděly, co daný citát vyjadřuje. Konzultace nad citátem pak přerostla i do jiných témat a nepochybuji o tom, že příště bude pokračovat.


dopis_regionalni_konferenci_ve_frankfurtu_kopie_550


Ruhi 6 v Praze


V Praze nyní probíhá kroužek na Ruhi knihu 6 – jsou tam 3 účastníci a 2 školitelé a scházíme se přibližně jednou za 14 dnů.

Poté, co jsme si více uvědomili důležitost učení a požehnání, kterého se nám při učení dostává, jsme se zabývali postoji nás jako učitelů Věci. A nedávno jsme začali studovat 3. oddíl, jehož cílem je vytvořit si osobní plán učení Víry a zapojení se do kolektivních aktivit učení. Nyní se učíme „Anninu prezentaci“ a hned, jak se ji naučíme, tak si ji vyzkoušíme u našich Bahá’í přátel. A pak ji samozřejmě budeme používat podle možností. Všichni jsme byli udiveni, jak jednoduše a zároveň hluboce a systematicky představuje Anna Víru.

Na kroužku pouze nestudujeme. Zpíváme, dělíme se o zážitky z učení a také vyrábíme. Např. jsme si každý nakreslili „dokonalého Bahá’í učitele“. Podle citátů jsme doplnili k lidskému tělu, jací bychom jako učitelé Víry měli být a jaké by měly být naše postoje. Nebo jsme vyráběli obaly na modlitební knížky.

Ruhi 6 spolu s praxí chceme dokončit do konce července tak, abychom mohli během Léta s Ruhi studovat závěrečnou knihu posloupnosti: Ruhi 7.

p7127829_550Poté, co jsme si více uvědomili důležitost učení a požehnání, kterého se nám při učení dostává, jsme se zabývali postoji nás jako učitelů Věci. A nedávno jsme začali studovat 3. oddíl, jehož cílem je vytvořit si osobní plán učení Víry a zapojení se do kolektivních aktivit učení. Nyní se učíme „Anninu prezentaci“ a hned, jak se ji naučíme, tak si ji vyzkoušíme u našich Bahá’í přátel. A pak ji samozřejmě budeme používat podle možností. Všichni jsme byli udiveni, jak jednoduše a zároveň hluboce a systematicky představuje Anna Víru.

Na kroužku pouze nestudujeme. Zpíváme, dělíme se o zážitky z učení a také vyrábíme. Např. jsme si každý nakreslili „dokonalého Bahá’í učitele“. Podle citátů jsme doplnili k lidskému tělu, jací bychom jako učitelé Víry měli být a jaké by měly být naše postoje. Nebo jsme vyráběli obaly na modlitební knížky.

Ruhi 6 spolu s praxí chceme dokončit do konce července tak, abychom mohli během Léta s Ruhi studovat závěrečnou knihu posloupnosti: Ruhi 7.

p7127829_550

 


„Refresher” na Ruhi 2

Dnes se sešlo pět přátel na Refresher Course na Ruhi knihu 2. Společně jsme si prošli část Spolupracovníkům a znovu si uvědomili úžasnou systematičnost středisek vzdělávání. Také jsme si ve skupinkách prošli téma na prohlubování, které se zaměřuje na učení Víry a inspirovali se k další službě.

resize_of_1_550

Pak následovaly bagety, které jsme si k obědu připravili. Každý si udělal bagetu podle svého gusta.

resize_of_6_550

resize_of_4_550

A pokračovali jsme: pročetli jsme si 1. část 2. oddílu, kde jsme si připomněli, za jakých účelem se domácí návštěvy při studiu Ruhi knihy 2 konají a také jsme si znovu uvědomili naše postoje, jaké během této služby máme mít. Z Reflections on Growth jsme si přečetli dva příběhy o domácích návštěvách: můžeme navštívit jak nově prohlášené Bahá'í, tak přátele, kteří jsou Bahá'í již delší dobu (je to pak vzájemné povzbuzení), tak samozřejmě přátele Bahá'í Víry.

resize_of_2_550

A pak jsme se znovu rozdělili do skupinek a připravovali jsme si první téma na prohlubování: Věčná Smlouva. a když jsme si toto krásné téma o lásce Boží, která je důvodem naší existence, prostudovali, sešli jsme se, řekli jsme si, jaké přátele navštívíme a řekli jsme si modlitby. Pak jsme jim zavolali (někteří se dovolali - ti se mají (!) a někteří budou volat večer :o)

Irena

(16.9.2007)
Ruhi 1, Praha

Jak se z našeho studijního kroužku na Ruhi knihu 1 stal studijní pár, aneb několik zamyšlení na téma kvality a kvantity


Už nějakou dobu jsem měla v úmyslu otevřít studijní kroužek na knihu 1 v angličtině, protože mnoho mých přátel nemluví česky. Pozvala jsem několik svých známých a požádala je, aby zprávu o studijním kroužku poslali dál. Povzbudilo mě, když 6 přátel Víry potvrdilo svou účast. Během měsíce mé nadšení ohledně počtu nebahá’í přátel ve studijním kroužku (na Pražské standardy značné) podstatně kleslo.První 3-4 setkání se ukázala být velkou zkouškou mé trpělivosti, pravděpodobně i trpělivosti ostatních účastníků. Od začátku se objevili problémy s pravidelnou účastí – jakmile přišel někdo nový, jiní, kteří se účastnili předešlé schůzky, se omluvili. To způsobilo, že jsme na začátku každého setkání strávili spoustu času vzájemným seznamováním, aby se každý cítil příjemně, když pak představuje své názory a myšlenky nahlas. Ještě musím doplnit, že účastníci se vzájemně neznali a poprvé se potkali až ve studijním kroužku. Cítila jsem, že něco nefunguje, ale nevěděla jsem přesně co.Jak jsme se nudně prokousávali k závěru prvního oddílu, všichni až na jednoho, se postupně vyjádřili, že kroužek pro ně není prioritou. Nejenom, že jsem byla zklamaná, ale vůbec jsem netušila jak dál. V tu chvíli to vypadalo, že pokračovat ve studiu ve dvou, znamená připravit se o konzultaci a vzájemné sdílení názorů. I přes tyto starosti, po povzbuzení, kterého se mi dostalo jsme pokračovali dál a díky Boží milosti se tento kroužek ve dvou ukázal být nejdynamičtější a nejbohatší, jaký jsem dosud absolvovala. Díky opravdu miniaturnímu kroužku se mezi námi utvořilo přátelství a porozumění, které pomohlo doufám nám oběma, podělit se a rozvinout naši duchovní stránku. Nadšení s jakým se kamarádka učila citáty a modlitby a navštívila Bahá’í přátele, aby s nimi studovala motlitbu, mě povzbudilo, abych k praxi přistupovala s větším entuziasmem a upřímněji. Když si zpětně promítám utváření a vývin tohoto studijního kroužku, napadá mě, že to, zda bude kroužek soudržný a zda vytrvá, do značné míry závisí na tom, jak se k sobě jednotliví členové „hodí”. Aby byl jednotlivec vtažen atmosférou kroužku pomůže, když má shodnou nějakou obecnou charakteristiku… např. věk, pohlaví, zájem nebo společné přátele. Musím říct, že kromě přání studovat Ruhi knihu 1, tam musí být alespoň jeden společenský faktor, který sjednotí skupinku na začátku, než si vytvoří vlastní identitu jako studijní kroužek.Myslím, že to zvlášť platí u kroužku, ve kterém bude studovat víc přátel Víry. V tomto případě bych vřele doporučila účast ještě alespoň jednoho Bahá’í kromě školitele, nejlépe někoho, kdo zná Ruhi metodu. To samo o sobě může pomoci přirozeně vytvořit jednotnou vizi a pomoci každému udržet na zřeteli cíle, které udává kniha.

Radjana