DomůKnihyOd SRSVKALENDÁŘDokumentyDětiJUNIOŘI 12-15MládežINFO - LOKALITYkontakt
Můj první fireside


Před pár měsíci probíhala v Brně intenzivní fáze a naše společenství uspořádalo tři firesidy. Jelikož jsem byla nová Bahá’í, tak jsem předtím nic podobného nezažila. Celé tři dny jsme na tyto firesidy zvali naše kamarády nebo rodinné příslušníky a snažili jsme se jim objasnit co to vůbec Bahá’í Víra je, čím se zabývá, čemu slouží atd. Já jsem pozvala několik svých kamarádů, ale nakonec přišli jen dva, protože ostatní už měli jiný program, nicméně ti kteří nepřišli mi slíbili, že se příště určitě přijdou podívat. Snažili jsme se, aby si naši hosté odnesli skvělé zážitky, a tak jsme zkoušeli písně, které jsme měli večer zpívat, někteří si připravovali prezentace a ostatní pomáhali s čím bylo třeba. Během těchto dnů jsme si užili spoustu legrace. Další intenzivní fáze nás čeká v únoru, a já se na to moc těším už dnes.

Markéta
Postřehy účastníků studijního kroužku Ruhi 2 v Brně:


Studijní kroužek je něco co ti dává nové informace a také zkušenosti a přátele a co se týká našeho tak ten je takový hodně o pohodě, v podstatě je to super.

Veronika

Náš současný studijní kroužek je velmi dobrý pro Verču, novou Bahá´í. Ta se také dělí o zážitky z kroužku s Peťou, a tak nejen jeden nový Báhá´í, ale hned dva mají z knihy užitek. V tomto studijním kroužku je i Michal, který je zapojen a my máme jedinečnou a unikátní příležitost být svědky u toho, když jeden člověk ze studijního kroužku vyhlásil svou víru v Bahá´u´lláha. A tak doufám, že Bahá´u´lláh bude inspirovat a dotkne se i jeho srdce, aby jej rozpoznal.Náš studijní kroužek je konkrétní, postupuje pevně kupředu. Náš školitel je zodpovědný a schopný a zajisté bude kroužek dokončen. Jeho atmosféra je atmosférou vřelého přátelství a kamarádství všech jeho účastníků a také porozumění toho, co spolu probírají. Podporujeme se vzájemně v našem úsilí. Já osobně, když jsem procházela obdobím svého roku služby plným zkoušek, tento studijní kroužek byl místem, kde jsem našla nejvíce podpory a porozumění. Moji kamarádi mi pomohli pohlížet na kladné a pozitivní stránky a postavili mne zpět na nohy. Děkuji za tuto jedinečnou příležitost a za možnost podpořit tento studijní kroužek.  

Georgia

Ruhí kroužek 2 probíhá pomaleji než Ruhí kroužek 1. Téma Smlouvy bylo skvělé sdílet i s jinými vně kroužku. Skvělé to bylo na zahradě u Verči a Peti.  

Martina

Je to příjemné posezení lidí, kteří ví proč sem chodi a o to je to vše zajímavější. Každý se na koncepty uvedené v Ruhí knize (učebnici) dívá z jiného úhlu, ale přitom hovoříme o tom stejném, pouze ruznými slovy. Nutí nás to zamyslet se nad základními lidskými potřebami, touhami, představami. Lidé zde mezi sebou mluví se vzájemnou úctou, bez předsudků a přátelsky.

Michal

 

 

img_5825_550_01

img_5591_550 

img_6394_550

img_6970_550

img_7531_550

img_8050_550

Juniorské hodiny pro  mládež – Draci junioři v Brně


Kroužek Draci junioři vlastně v Brně začal po jarním  úžasném studiu Ruhi knihy 5 v Hluboké nad Vltavou. Při návratu zpět do Brna plni nadšení a přesvědčení, že juniorské hodiny pro mládež mohou pro svět znamenat velikou transformující revoluci s využitím úžasného potenciálu mládeže od 10 do 15 let, jsme ihned o plánovaném „kroužku“ informovali jednoho účastníka dětských hodin v Brně, který už byl na ně trošku starší.

Řekli jsme mu, jen že plánujeme „kroužek“ pro kamarády jeho věku a zda by  jim to mohl říci, že se vše ještě upřesní. Jenže ještě než se stačilo všechno upřesnit, přišlo jich na konci června bez oznámení či pozvání  pět – že teda jdou na ten kroužek.

A tak počal začátek jednoho Baha´u´lláhova utvrzení za druhým.

V rukou úžasné materiály přímo pro studium s mládeží , které jsou součástí Ruhi knihy 5, s Tomášem jako prvním kamarádem, s prostorem mateřské školky s velkou tělocvičnou v brněnské části Obřany a s modlitbami jsme na začátku září v pátek otevřeli  kroužek Junioři, ze kterého se postupně po velké společné konzultaci stal kroužek Draci junioři.

Kroužek jsme začali jednou týdně v pátek, první setkání bylo  se dvěma kamarády a každé další setkání někdo přivedl dalšího a dalšího kamaráda – všichni jsou to kamarádi ze stejné ulice, do místa setkání se dostávají pěšky či na kole, všichni se znají- holky i kluci. Je to vlastně aktivita pro místní mládež, nikde se nemusí dojíždět. A jak se zdá, zrovna tato parta nemá žádné volnočasové organizované aktivity.

Po společné konzultaci a návrzích, co budeme dneska dělat, se většinou hrají hry, společně se stanovují pravidla, pracuje se na materiálech Ruhi knihy přímo pro mládež – čtení příběhů, porozumění textu s vyplňováním otázek, doplňování slovní zásoby, učí se kreativně dramaticky s pohybem či výtvarně citát z Báhá´í Písem, diskutuje se o implikacích citátu a příběhu pro vlastní život, dramaticky se řeší situace vztahující se k tématu textu a citátu s ohledem na každodenní situace mladého člověka, kreativně se výtvarně tvoří, zpívá se, užívá se oblíbené svačiny přípravou  občerstvení pro ostatní a následnou veselou konzumací, sportuje se v tělocvičně…

Program je vždy různorodý a plný, všechno se dělá s nadšením- dokonce i školu připomínající čtení textu a odpovídání na otázky. Určitě je to tím, že vztahy mezi animátorem (vedoucím hodin juniorské mládeže) a mládeží jsou uplně jiné než ve škole, animátor je rovnocenný partner.

Zkušenost také ukázala, že i ti, kteří mají s memorováním problémy, se dokážou za pomoci pohybu naučit citát tak, že si ho i po měsíci úplně pamatují! A to úžasně povzbuzuje sebevědomí těchto mladých dospívajících lidí.

Využití všeho druhů umění (výtvarné, dramatické, hudební…) přispívá  k nadšení účástníků kroužku, lepšímu pochopení obtížných témat o životě, otvírá další prostředky ve způsobu vyjádření myšlenky či řešení obtížného problému života, což je často obtížné vyjádřit pouze slovně, každý se má možnost projevit, realizovat a tím si opět posílit sebevědomí a utvářet pohled na svět a své místo v něm.

Zejména dramatické ztvárňování bylo pro většinu novinka a po počátečním nezvyku  si zejména v kostýmech všichni s radostí zahráli bez ohledu na to, jaká dvojice jim zrovna vyšla.

Ke konci  měsíce října se povzdechy typu „Proč to není každý den?“ „Můžeme přijít i zítra?“ staly tak silné, že jsme se v brněnském Bahá´í společenství dohodli, že budeme mít kroužek Draci junioři dvakrát týdně – takže teď jsme čtyři animátoři zapojení do juniorských hodin pro mládež v Brně – Pavlos Gurutidis a Georgia Herman v neděli a David Schejbal a Martina Schejbalová v pátek.

A stačí jen využít spoustu skvěle připravených materiálů vytvořených Ruhi institutem přímo pro práci pro tuto věkovou kategorii, které jsou součástí Ruhi knihy 5.

Sepsala: Martina Schejbalová

05102007042_1_300

Více foto zde!
Studijní kroužek na knihu 7 v Brně


Ve dnech 13-14. října začala v Brně skupinka 3 věřících se školitelkou studovat knihu 7. Po celkem čtyřech víkendech tedy v brněnské oblasti přibudou tři školitelé! Jedná se o historickou událost, neboť je to úplně první školení na knihu 7 v českém jazyce, které se uskuteční na oblastní úrovni. Do Ridvánu příštího roku plánujeme ještě jedno takové školení s cílem dosáhnout počtu 15 plně vyškolených věřících.
Na prvním setkání jsme studovali vedení ze světového centra, zamýšleli se nad rolí středisek vzdělávání v Pětiletém plánu a nad službou školitelů. Poté jsme prostudovali první oddíl knihy 7 a společně se snažili porozumět dynamice „kráčení po stezce služby“. Své představy o roli, vlastnostech, dovednostech a postojích školitele jsme začali postupně graficky ztvárňovat. Helenka Boráková se svým výtvarným umem nakreslila lidskou postavu, která nyní slouží jako prototyp školitele. Nejtěžší bylo rozhodnout se, zda náš imaginární školitel bude muž nebo žena. Nakonec jsme se rozhodli pro muže a Radek Holík přikreslil potřebné detaily (vlasy, uši apod.) Nutno poznamenat, že výsledek působí stále poněkud univerzálně. Náš školitel dostal jméno Míra (neboť svou činností přispívá ke světovému míru) a spoustu přívlastků (např. umí naslouchat, je pravdomluvný, jeho srdce je plné lásky k Bohu, učí Víru a touží po nebeských dokonalostech). Obraz však stále ještě není hotový a my všichni se již moc těšíme, co k němu po každé z našich schůzek přibude.
Kromě studia jsme se snažili trošku věnovat umění a také jsme studovali modlitbu. Dohodli jsme se, že do příštího setkání získáme zkušenosti se studiem modlitby s někým z našich Bahá’í či nebahá’í přátel, příbuzných, kolegů a podobně. Postupně bychom takto chtěli získat zkušenost s praxí jednotlivých Ruhi knih. O výsledku vás budeme určitě informovat a tentokrát přiložíme i foto  >:-) .
PŘÁTELSTVÍ, POHODA, PRAVIDELNOST

Brno, Ruhí 1

Pravděpodobně už si nikdo z Vás čtenářů nevybaví, co se přesně dělo desátého květnového dne tohoto roku. Ani já sám bych tomuto datu nepřikládal zvláštní důležitost, kdyby nebyl právě tento den nabit lehkou nervozitou. Měl začít náš nový studijní kroužek na Ruhí knihu 1 a sami dobře víte, že každý takový začátek je tak trochu dobrodružstvím.  A není to dobrodružství ledajaké, cíl naší výpravy je jednoznačný - duchovní. Pohybovat se  máme po moři citátů z Bahá´í písem a dospět snad i k jejich částečnému porozumění, provázet nás budou modlitby a nejméně pět z nich by jich mělo utkvět v naší paměti. Na závěr naší plavby zavítáme i do končin, kde se dozvíme spoustu věcí o původu duše, zamyslíme se nad smyslem života a významu smrti. Každá správná výprava a její přípravy probíhají vždy již několik měsíců předem. Tu naši doprovázely kroky a krůčky, bez kterých by žádná taková cesta nešla uskutečnit. Jejich společným jmenovatelem bylo slovo "přátelství". Jedině díky němu bylo možné získat důvěru účastníků v expedici v její konečný úspěch. A ti z oslovených, kteří se z různých důvodů ke své vlastní škodě k výpravě nepřipojili, zůstali přáteli i nadále, a snad až nadejde i pro ně správná doba, zajisté se sami rádi připojí. Zmiňovaný datum označil počátek naší společné cesty a pětičlenná skupina podnikla své první kroky. Počáteční menší překážky byly překonány a "pohoda" je průvodcem všech účastníků dodnes. Společnými silami se snažíme pochopit Bahá´u´lláhovy rady, učit se Jeho citáty a uplatňovat je v každodenním životě. A protože jsme na všichni na stejné lodi jménem Svět, každý z nás má toho hodně co říct.    Skupinka čítající pět členů, jmenovitě Michala, Verču, Amy, Martinu a Davida, vytvořila výborný team týden co týden se "pravidelně" setkávající. Team se usilovně snaží dostát svým závazkům a dojít k cíli, učí se modlitby tak, jak je doporučeno v druhé části knihy, pro osvěžení nepohrdne setkáním pod širým nebem a energii doplňuje společnými sportovními aktivitami, smíchem a dobrým jídlem.   I přesto, že nemáme žádného kapitána nebo mluvčího, myslím, že můžu za nás všechny prohlásit, všichni za jednoho a jeden za všechny a vzdát díky Bahá´u´lláhovi, Oceán Jehož Vědění nám umožnil ponořit se a okusit doušek z Jeho křišťálových vod.

David Schejbal

img_6210_550


img_5493_550

 

Oslava ukončení knihy 4 v Brně se konala v Klentnici u Boráků dne 15.7.2006A co na kroužek říkali účastníci?

„Ruhi kniha 4 byla úžasná cesta historií Bahá´í Víry - člověk získal bližší vztah k ústředním postavám Bahá´í Víry - Bábovi a Bahá´u´lláhovi, což je neocenitelný dar. Tento úžasný materiál byl spojen s atmosférou hřejivé jednoty, lásky, radosti, humoru a láskyplného vedení našeho školitele. A taky skvělého jídla. Učení se citátů nazpaměť a praktické cvičení - vyprávění o životech Bába a Bahá´u´lláha byla třešinka na dortu mého srdce." (Marťa Schejbalová)

„Děkuji za povzbuzení, které mi tento kroužek - tito milí přátelé - přinášeli nejenom na každém setkání a jsem vděčná za nejrůznější požehnání, které z tohoto kroužku plynulo do naší rodiny i dalším přátelům, protože jsme díky němu otevřeli kroužek i v Prostějově. Děkuji Pavlosovi za moudré vedení, Radkovi za prozíravé myšlenky, Darince za hluboké porozumění a vlastní příklad, Daliborovi za postřehy typu "geniální Boží plán", Helence za dotek krásy a umění, Martince za něžnou laskavost, Davidovi za opravdové přátelství... Děkuji moc a velice se těším na další knihu." (Staňka Škopíková)
 


A co na kroužek říkali účastníci?

„Ruhi kniha 4 byla úžasná cesta historií Bahá´í Víry - člověk získal bližší vztah k ústředním postavám Bahá´í Víry - Bábovi a Bahá´u´lláhovi, což je neocenitelný dar. Tento úžasný materiál byl spojen s atmosférou hřejivé jednoty, lásky, radosti, humoru a láskyplného vedení našeho školitele. A taky skvělého jídla. Učení se citátů nazpaměť a praktické cvičení - vyprávění o životech Bába a Bahá´u´lláha byla třešinka na dortu mého srdce." (Marťa Schejbalová)

„Děkuji za povzbuzení, které mi tento kroužek - tito milí přátelé - přinášeli nejenom na každém setkání a jsem vděčná za nejrůznější požehnání, které z tohoto kroužku plynulo do naší rodiny i dalším přátelům, protože jsme díky němu otevřeli kroužek i v Prostějově. Děkuji Pavlosovi za moudré vedení, Radkovi za prozíravé myšlenky, Darince za hluboké porozumění a vlastní příklad, Daliborovi za postřehy typu "geniální Boží plán", Helence za dotek krásy a umění, Martince za něžnou laskavost, Davidovi za opravdové přátelství... Děkuji moc a velice se těším na další knihu." (Staňka Škopíková)
 


A co na kroužek říkali účastníci?

„Ruhi kniha 4 byla úžasná cesta historií Bahá´í Víry - člověk získal bližší vztah k ústředním postavám Bahá´í Víry - Bábovi a Bahá´u´lláhovi, což je neocenitelný dar. Tento úžasný materiál byl spojen s atmosférou hřejivé jednoty, lásky, radosti, humoru a láskyplného vedení našeho školitele. A taky skvělého jídla. Učení se citátů nazpaměť a praktické cvičení - vyprávění o životech Bába a Bahá´u´lláha byla třešinka na dortu mého srdce." (Marťa Schejbalová)

„Děkuji za povzbuzení, které mi tento kroužek - tito milí přátelé - přinášeli nejenom na každém setkání a jsem vděčná za nejrůznější požehnání, které z tohoto kroužku plynulo do naší rodiny i dalším přátelům, protože jsme díky němu otevřeli kroužek i v Prostějově. Děkuji Pavlosovi za moudré vedení, Radkovi za prozíravé myšlenky, Darince za hluboké porozumění a vlastní příklad, Daliborovi za postřehy typu "geniální Boží plán", Helence za dotek krásy a umění, Martince za něžnou laskavost, Davidovi za opravdové přátelství... Děkuji moc a velice se těším na další knihu." (Staňka Škopíková)
 

„Ruhi kniha 4 byla úžasná cesta historií Bahá´í Víry - člověk získal bližší vztah k ústředním postavám Bahá´í Víry - Bábovi a Bahá´u´lláhovi, což je neocenitelný dar. Tento úžasný materiál byl spojen s atmosférou hřejivé jednoty, lásky, radosti, humoru a láskyplného vedení našeho školitele. A taky skvělého jídla. Učení se citátů nazpaměť a praktické cvičení - vyprávění o životech Bába a Bahá´u´lláha byla třešinka na dortu mého srdce." (Marťa Schejbalová)

„Děkuji za povzbuzení, které mi tento kroužek - tito milí přátelé - přinášeli nejenom na každém setkání a jsem vděčná za nejrůznější požehnání, které z tohoto kroužku plynulo do naší rodiny i dalším přátelům, protože jsme díky němu otevřeli kroužek i v Prostějově. Děkuji Pavlosovi za moudré vedení, Radkovi za prozíravé myšlenky, Darince za hluboké porozumění a vlastní příklad, Daliborovi za postřehy typu "geniální Boží plán", Helence za dotek krásy a umění, Martince za něžnou laskavost, Davidovi za opravdové přátelství... Děkuji moc a velice se těším na další knihu." (Staňka Škopíková)
 

„Ruhi kniha 4 byla úžasná cesta historií Bahá´í Víry - člověk získal bližší vztah k ústředním postavám Bahá´í Víry - Bábovi a Bahá´u´lláhovi, což je neocenitelný dar. Tento úžasný materiál byl spojen s atmosférou hřejivé jednoty, lásky, radosti, humoru a láskyplného vedení našeho školitele. A taky skvělého jídla. Učení se citátů nazpaměť a praktické cvičení - vyprávění o životech Bába a Bahá´u´lláha byla třešinka na dortu mého srdce." (Marťa Schejbalová)

„Děkuji za povzbuzení, které mi tento kroužek - tito milí přátelé - přinášeli nejenom na každém setkání a jsem vděčná za nejrůznější požehnání, které z tohoto kroužku plynulo do naší rodiny i dalším přátelům, protože jsme díky němu otevřeli kroužek i v Prostějově. Děkuji Pavlosovi za moudré vedení, Radkovi za prozíravé myšlenky, Darince za hluboké porozumění a vlastní příklad, Daliborovi za postřehy typu "geniální Boží plán", Helence za dotek krásy a umění, Martince za něžnou laskavost, Davidovi za opravdové přátelství... Děkuji moc a velice se těším na další knihu." (Staňka Škopíková)
 

„Ruhi kniha 4 byla úžasná cesta historií Bahá´í Víry - člověk získal bližší vztah k ústředním postavám Bahá´í Víry - Bábovi a Bahá´u´lláhovi, což je neocenitelný dar. Tento úžasný materiál byl spojen s atmosférou hřejivé jednoty, lásky, radosti, humoru a láskyplného vedení našeho školitele. A taky skvělého jídla. Učení se citátů nazpaměť a praktické cvičení - vyprávění o životech Bába a Bahá´u´lláha byla třešinka na dortu mého srdce." (Marťa Schejbalová)

„Děkuji za povzbuzení, které mi tento kroužek - tito milí přátelé - přinášeli nejenom na každém setkání a jsem vděčná za nejrůznější požehnání, které z tohoto kroužku plynulo do naší rodiny i dalším přátelům, protože jsme díky němu otevřeli kroužek i v Prostějově. Děkuji Pavlosovi za moudré vedení, Radkovi za prozíravé myšlenky, Darince za hluboké porozumění a vlastní příklad, Daliborovi za postřehy typu "geniální Boží plán", Helence za dotek krásy a umění, Martince za něžnou laskavost, Davidovi za opravdové přátelství... Děkuji moc a velice se těším na další knihu." (Staňka Škopíková)
 

„Ruhi kniha 4 byla úžasná cesta historií Bahá´í Víry - člověk získal bližší vztah k ústředním postavám Bahá´í Víry - Bábovi a Bahá´u´lláhovi, což je neocenitelný dar. Tento úžasný materiál byl spojen s atmosférou hřejivé jednoty, lásky, radosti, humoru a láskyplného vedení našeho školitele. A taky skvělého jídla. Učení se citátů nazpaměť a praktické cvičení - vyprávění o životech Bába a Bahá´u´lláha byla třešinka na dortu mého srdce." (Marťa Schejbalová)

„Děkuji za povzbuzení, které mi tento kroužek - tito milí přátelé - přinášeli nejenom na každém setkání a jsem vděčná za nejrůznější požehnání, které z tohoto kroužku plynulo do naší rodiny i dalším přátelům, protože jsme díky němu otevřeli kroužek i v Prostějově. Děkuji Pavlosovi za moudré vedení, Radkovi za prozíravé myšlenky, Darince za hluboké porozumění a vlastní příklad, Daliborovi za postřehy typu "geniální Boží plán", Helence za dotek krásy a umění, Martince za něžnou laskavost, Davidovi za opravdové přátelství... Děkuji moc a velice se těším na další knihu." (Staňka Škopíková)
 

„Ruhi kniha 4 byla úžasná cesta historií Bahá´í Víry - člověk získal bližší vztah k ústředním postavám Bahá´í Víry - Bábovi a Bahá´u´lláhovi, což je neocenitelný dar. Tento úžasný materiál byl spojen s atmosférou hřejivé jednoty, lásky, radosti, humoru a láskyplného vedení našeho školitele. A taky skvělého jídla. Učení se citátů nazpaměť a praktické cvičení - vyprávění o životech Bába a Bahá´u´lláha byla třešinka na dortu mého srdce." (Marťa Schejbalová)

„Děkuji za povzbuzení, které mi tento kroužek - tito milí přátelé - přinášeli nejenom na každém setkání a jsem vděčná za nejrůznější požehnání, které z tohoto kroužku plynulo do naší rodiny i dalším přátelům, protože jsme díky němu otevřeli kroužek i v Prostějově. Děkuji Pavlosovi za moudré vedení, Radkovi za prozíravé myšlenky, Darince za hluboké porozumění a vlastní příklad, Daliborovi za postřehy typu "geniální Boží plán", Helence za dotek krásy a umění, Martince za něžnou laskavost, Davidovi za opravdové přátelství... Děkuji moc a velice se těším na další knihu." (Staňka Škopíková)
 

Minulé setkání (někdy v zimě) – co se postupně událo očima Luboše Kučy: 

Sešli jsme se všichni včas a nakonec Trio Holíkovic. Tomášek hned u vchodu prohlásil, že přišli jen chlapi. Pan školitel vyslyšel mé skryté tužby a zvolil mě Paparazzim – a to jsem se na něho ani nepodíval a mlčel jsem jako že tam ani nejsem. Ale tajně ve skrytu duše jsem po tom toužil. Patří mu za to dík. Na začátku jsme oslavili návrat ztracené dcery – Staňky. Citáty prosvištěly přes Davida, Martinku a Staňku, samozřejmě skvěle a bez chybičky. Dostali jsme za úkol naučit se nazpaměť příběh o Bábovi a Anísovi, jsem zvědavý jestli všichni zapomněli nebo se někdo odhodlá.Dalibor Staňce vysvětlil co je to Hreb čili Hřeb nebo také velký hřebík, Pavlíček poznamenal že je to volajaký Kliněc či co.Nasimulovali jsme si cestu a životní příběh Bába pomocí červené vlny a proplítali se mezi sebou s komentářem všech zúčastněných za soustavného obdarovávání hrníčky od Tomáška.Při zazvonění mobilu kdesi v tašce za sedačkou v rohu David komentoval, že nám volá někdo mezi Tehránem a Isfahánem.Dalibor nám vysvětlil „Frontální Boží útok“ a zahrnul ho výstižně pod geniální Boží plán, Martinka nám vysvětlila, že je navýsost spokojena s Bahá´u´lláhovým vysvětlením dvou projevů Božích, kdo by nebyl, že?Všichni jsme skrytě přemýšleli, co nám chce David říci svým nápisem ANTIOCH na tričku, pořád mi to vrtá Davide hlavou, kam jsi tím směřoval. Lehce na cvičišti, těžce na bojišti? Nebo naopak? Kdo má odvahu? Odvážní se našli.Budeme se snažit navštívit naše přátele a povědět jim příběh o Bábovi. Kdo se toho co nejvíce zhostil a jak to vše dopadlo nám povykládají David, Darinka, Staňka a Helenka. Nebo i někdo další? 

Útržky vzpomínek ze studijního kroužku z 28. 4. 2006 u Gurutidisů zaznamenané po 14 dnech

Přišla jsem pozdě... zrovna  do krizí a vítězství... probíhaly příspěvky k "Jak vám znalost toho, že se Víra vyvíjí prostřednictvím řady krizí a vítězství pomáhá reagovat, když nastanou pohromy a obtíže ve vlastním životě?"  Jinak mi bylo řečeno (mojí drahou polovičkou  po skončení kroužku), že se předtím nic nedělo (tím myslím, než jsem přišla). Z toho vyvozuji: nejdřív se nic neděje a pak přijdou krize a vítězství:-) Pak dorazil Radek... Pak se nás náš milovaný školitel vybízel k tomu, abychom se s ostatními podělili o to, jak se momentálně máme – co si vzpomínám, odpovědi byly stručné a úsměvné:-) Začali jsme probírat část 16 o tom, jak Bahá´u´lláh setrvával v řetězech Sijáh Čálu... jak Mu nepřátelé otrávili jídlo...jak byl nakonec po čtyřech měsících propuštěn... jak cestoval se Svojí rodinou uprostřed zimy do Bagdádu... Dorazila Helenka s Dorinkou... páteční doprava... pobavili jsme se nad její papaprazzi zprávou z minula... V části 17 nám Bahá´u´lláhova modlitba přiblížila utrpení, které zakusil v Síjah Čálu... ve cvičení jedna je uvedeno: „Možná se chcete naučit uvedenou modlitbu nazpaměť." Na otázku na našeho školitele, zda to znamená, že se ji máme tedy naučit, jsme dostali odpovědět, že se uvidí příště, kdo se co naučí, že určitě překvapíme sami sebe...Tak jsem zvědavá, na dnešní obrovskou vlnu překvapení:-) Odešli Kučovi... Část 18: vlastnosti Báhá´u´lláhova nevlastního bratra Mirzá Jahjá... dvouletý Bahá´u´lláhův odchod do ústraní kurdistánských hor... Zopakování úkolu části 15 na přístě... Já paparazzi.... Modlitby... Školitel, který je současně i náš vždy ochotný usměvavý taxikář odváží Staňku na autobus... A je to tu opět!!!!!!!!!! Naše hostitelka Darinka nás JAKO POKAŽDÉ s láskou nakrmila... DĚKUJEME, DĚKUJEME, DĚKUJEME!!!! Stříhám hedvábný papír na maorské POI, ochotní pomocníčci Dorinka, Elinka, Sofinka mi pomáhají... Ale možná ty moje vzpomínky to trošku zpřeházely či popletly... Ahoj Marťa

 

ruh_4_550

ruh_4_dort_550

ruh_41_550

ruh_4dti_j_dort_550

ruh_4kytka_550

ruh_4skupina_550