DomůKnihyOd SRSVKALENDÁŘDokumentyDětiJUNIOŘI 12-15MládežINFO - LOKALITYkontakt

RUHI 4 v Liberci

Už je to skoro rok, co jsme začali v Liberci další kroužek z posloupnosti Ruhi kurzů. Byli jsme čtyři, takže hodně malý kroužek, a scházeli jsme se asi jednou za měsíc. Z osobních důvodů to nešlo častěji, ale na průběhu setkání se to samozřejmě projevilo – často jsme po několika týdnech otevřeli knihu a divili se: Kde jsme to minule skončili? Jaký citát jsme se měli učit?
Ruhi 4 je svým obsahem vzrušující učebnice, ale získávat znalosti je jen jedním z cílů. Jak jsme se blížili ke konci studia, vrtalo mi hlavou, jak bychom mohli posloužit ostatním – jaký účel bude náš kroužek mít? V listopadu je slavnost narození Bahá’u’lláha a tak jsme nabídli MDR, že zajistíme program. To se nám povedlo, přičemž jsme čerpali z našich vědomostí z Ruhi 4. Co mě však potěšilo více byla skutečnost, že jsme začali spolupracovat jako kroužek. Každý si svědomitě připravil svoji část programu a pak ji prostě předvedl na slavnosti. To bylo první povzbuzení do další služby.

Na začátku každého oddílu knihy se říká: „Navštivte několik rodin a podělte se s nimi o jednoduchou prezentaci Bábova/Bahá’u’lláhova života.“ Byli jsme skoro u konce knihy, zmíněnou větu jsme četli několikrát, ale jak se říká skutek utek. Z dopisů Domu spravedlnosti a Národní duchovní rady jsme však dostávali neustálá ujištění o duchovním skutku, jakým domácí návštěva je. A tak jsme vytvořili akční plán domácích návštěv. Každý měl seznam jmen lidí, které osloví a nabídne jednu nebo obě prezentace. Během 1,5 měsíce jsme uskutečnili 8 domácích návštěv, z toho 5 u nebahá’í přátel, což je vlna aktivity, kterou v našem společenství dlouho nepamatuji. Věřím, že každý pocítil radost z předávání poselství a ze služby Víře, ale také z reakcí posluchačů. Ocenil bych, kdybychom se uměli více podělit o naše zkušenosti (vyhodnotit) – jak jsme se na návštěvu připravovali, jak probíhala, co jsme zmínili a co ne, co mi pomohlo, jaké byly otázky atd. – abychom se učili navzájem a získali „schopnost vyprávět Bábův a Bahá’u’lláhův příběh takovým způsobem, který zapůsobí na posluchačovo srdce.“
Ještě jeden aspekt kroužku jsme se rozhodli zapojit a to umění. Shodli jsme se, že poslední setkání věnujeme tvorbě mapy. Zaujetí pro vlastní představu o tom jak má  vypadat bylo velké, ve výsledku dal každý něco ze sebe a nakonec to byla mapa životních cest Bába a Bahá’u’lláha, kterou vytvořil celý kroužek.

Petr Ouředník

 

img_0153_550
img_0150_550
img_0148_550
img_0155_550
Postřehy z Liberce – kroužek na Ruhi knihu 3

Členové kroužku byli požádáni o napsání několika řádků o probíhajícím kurzu na RUHI 3.

Hanka: Ruhi kroužek v Liberci se nese v duchu příjemné, kamarádské atmosféry. Nejprve na Ruhi kurz 1 byla školitelkou Renča Ouředníková, na Ruhi 2 a 3 nás školí Petr Ouředník. Oba školitelé jsou trpěliví a laskaví. Všichni se snaží pomocí knih a školitele improvizovat na daná témata, takže nová fakta jsou pro nás přínosem a navíc ještě užijeme hodně legrace.

Farivar: Tento kroužek mě sblížil s kamarády našeho společenství a vzbudil ve mně touhu mít dětské hodiny a myšlenky z kurzu převádět do skutečnosti.

Honza: Na kroužcích Ruhi se mi líbí forma zpracování – metodika. Diskuze nad jednotlivými tématy a myšlenkami mě obohacuje a přináší mnohdy nové pohledy na ně. Na setkáních se prohlubuje vzájemný vztah s přáteli.

Martin: V Liberci se setkáváme na kroužku knihy 3 Ruhi sekvence, učíme se vést dětské hodiny. Učí nás to spolupráci a službě. Praxe je důležitou součástí studia. Každý z účastníků už si připravil a vedl dětskou hodinu, zatím jen pro ostatní účastníky. Vysvětlili jsme si také co jsme měli v té hodině dobře a co by se dalo ještě zlepšit. Scházíme se jako přátelé a pokaždé se velmi těšíme na setkání s druhými. Minulé setkání jsme si opékali i buřty a seděli u ohýnku na zahradě. Velmi nás studium obohacuje a rádi budeme pokračovat dalšími knihami.

Petr: Ruhi 3 je další novou zkušeností s kurzy vzdělávání a s rolí školitele. Potěšilo mě, že všichni účastníci kurzu si zkusili vést alespoň jednu dětskou hodinu nanečisto s ostatními členy kroužku. Líbilo se mi, že se všichni snažili dělat i ty činnosti, které normálně nedělají např. zpívání, vyprávění příběhů, vysvětlování citátů nebo vyzkoušení si dětských her. Při zpívání písniček si pomáháme CD s nahranými písničkami v angličtině. Také jsem rád, že jsme mohli nabídnout pomoc při dětském programu na jarní škole a vedli tam část programu s dětmi. Doufám, že nabyté dovednosti budeme moci brzy vyzkoušet v praxi.
Ruhi 2 v Liberci 

Dovolte mi pár postřehů ze studijního kroužku. Náš mini studijní kroužek se začal scházet začátkem roku 2007 a nyní začínáme studovat již třetí oddíl Ruhi knihy 2. Každý z účastníků kroužku do něj vstupoval s různými očekáváními. Mým cílem bylo rozšířit si zkušenosti a dovednosti školitele a zároveň si zopakovat Ruhi knihu 2 s veškerým jejím vlivem na duchovní život jednotlivce. Jsem rád, že se mohu v kroužku spolehnout na pomoc dalšího školitele a zároveň jsem vděčný dvěma dalším účastníkům – jedné starší (ne věkem) Bahá’í a jednomu docela čerstvému následovníkovi Bahá’u’lláha. Na začátku jsem byl zvědav, jaký kroužek vznikne, jaký duch si vytvoří, a nyní jsem si jist, že by se dal charakterizovat slovy přátelství, důvěra, vzájemná starostlivost a ochota pomoci. Musím také podotknout, že tento kroužek navazoval na Ruhi knihu 1 a že to, že účastníci byli ochotni pokračovat v posloupnosti a dokonce se na pokračování těšili, je zásluhou předešlého školitele, který položil základ, na kterém se dalo dobře stavět. V dosavadním průběhu kroužku jsme se poctivě snažili projít všechny části a cvičení a to v takovém tempu, jaké vyhovovalo všem. Kromě dokončení třetího oddílu nám zbývá ještě získat dovednost navštívit některé z Bahá’í přátel a studovat s nimi jedno z prohlubujících témat z Bahá’í Víry, na které jsme se pilně připravovali ve druhém oddílu. Náš kroužek, stejně jako každý jiný, musel a musí čelit různým výzvám a problémům. Každý účastník si především musel najít ve svém životě čas mezi jinými povinnostmi a závazky a sebrat poslední zbytky energie v době, kdy by nejraději zalezl do postele a odpočíval. Řekl bych to slovy z jedné části Ruhi 2 – museli obětovat to, co je nižší, pro to, co je vyšší. Tato oběť není bez odměny. Odměnou je společné studium Božího Slova, nabývání znalostí, dovedností a vlastností ke službě Věci, ale také postupně rostoucí duchovní pouta jednoty mezi účastníky kroužku. Pro školitele jsou nejlepší odměnou dotazy typu: „A kdy budeme mít příští kroužek?“ Rád vzpomínám na jednodenní intenzivní studium u jednoho z přátel, jež zahrnovalo kromě studování z knížky také praktické vyzkoušení si domácí návštěvy s určitým tématem. Část programu tvořilo studium Ridvánového poselství Světového domu spravedlnosti, které pomohlo vidět naše úsilí na poli služby v celosvětovém měřítku. K večeru jsme se pak odměnili grilovaným masem a zeleninovým salátem.Věřím, že se nám podaří přenést přes všechny těžkosti a s Bahá’u’lláhovou pomocí v nejbližších týdnech kroužek dokončíme.

Za Ruhi 2 v Liberci

Petr Ouředník

 

dscf3854_1_550


dscf3864_1_550

dscf4143_1_550_01

dscf4147_1_550
V Liberci jsme dokončili studium Ruhi 6

 

Od července probíhá v Liberci kroužek na Ruhi knihu 6, ve kterém se zaměřujeme na posvátnou povahu učení Víry. Velkou pozornost věnujeme také vlastnostem a postojům, které když si osvojí učitel Bahá’u’lláhovy Víry, mu pomohou přivábit Božská ujištění, a Zástupy na Výsostech mu pospíší na pomoc kdykoliv zmíní Jména svého Pána.  Součástí našich pravidelných setkání je učení modliteb a pasáží z Písem nazpaměť. Báb říká: “… a Bůh dá, aby se každá hruď, která si zapamatuje Jeho Slova, je-li hrudí věřícího, naplnila Jeho láskou…”K zapamatování používáme nejrůznější metody a pomůcky. Dnes vám nabízíme jednu z nich. Kdokoliv pozná, o který citát ‘Abdu’l-Baháa se jedná, se jej pak možná bude přát naučit nazpaměť.

Od července probíhá v Liberci kroužek na Ruhi knihu 6, ve kterém se zaměřujeme na posvátnou povahu učení Víry. Velkou pozornost věnujeme také vlastnostem a postojům, které když si osvojí učitel Bahá’u’lláhovy Víry, mu pomohou přivábit Božská ujištění, a Zástupy na Výsostech mu pospíší na pomoc kdykoliv zmíní Jména svého Pána.  Součástí našich pravidelných setkání je učení modliteb a pasáží z Písem nazpaměť. Báb říká: “… a Bůh dá, aby se každá hruď, která si zapamatuje Jeho Slova, je-li hrudí věřícího, naplnila Jeho láskou…”K zapamatování používáme nejrůznější metody a pomůcky. Dnes vám nabízíme jednu z nich. Kdokoliv pozná, o který citát ‘Abdu’l-Baháa se jedná, se jej pak možná bude přát naučit nazpaměť.

Od července probíhá v Liberci kroužek na Ruhi knihu 6, ve kterém se zaměřujeme na posvátnou povahu učení Víry. Velkou pozornost věnujeme také vlastnostem a postojům, které když si osvojí učitel Bahá’u’lláhovy Víry, mu pomohou přivábit Božská ujištění, a Zástupy na Výsostech mu pospíší na pomoc kdykoliv zmíní Jména svého Pána.  Součástí našich pravidelných setkání je učení modliteb a pasáží z Písem nazpaměť. Báb říká: “… a Bůh dá, aby se každá hruď, která si zapamatuje Jeho Slova, je-li hrudí věřícího, naplnila Jeho láskou…”K zapamatování používáme nejrůznější metody a pomůcky. Dnes vám nabízíme jednu z nich. Kdokoliv pozná, o který citát ‘Abdu’l-Baháa se jedná, se jej pak možná bude přát naučit nazpaměť.

 

p8240028_550

 

ruhi_6_citat_550

 

p8270037_550

 

 

 

 

 

 

 

Dokončená kniha Ruhi 1 - 2006

 

ruhi_1_lb2_550

 

ruhi_1_lb1_550_01