DomůKnihyOd SRSVKALENDÁŘDokumentyDětiJUNIOŘI 12-15MládežINFO - LOKALITYkontakt
Dětské hodiny a studijní kroužek v Roztokách

Jak se tak dívám, už jsme dlouho nedali vědět o tom, co se děje v Roztokách. Ruhi kroužek na Ruhi 2 jsme dokončili a dokonce jsme dokončili (částečně v Roztokách, částečně v Praze) kroužek na Ruhi 3.


Před rokem jsme představili rodičům, kteří bydlí v našem bytovém komplexu, dětské hodiny. Všichni, které jsme pozvali, měli zájem a přišli na úvodní setkání pro rodiče, kde jsme jim řekli, jaký bude obsah hodin - na skřítčích příbězích se učíme dobré vlastnosti, učíme se citáty z Bahá’í Písem a také modlitbičky, písničky, vyrábíme různé zajímavé věci, … Nyní máme zaregistrováno 8 dětí v průměrném věku 4 roky a jak my, učitelé, tak děti, se na hodiny jednou měsíčně moc těšíme. Někdy jsou také zapojeni rodiče a např. jedna maminka hrála dětem loutkové divadlo.

Na podzim jsme chtěli rodičům představit Bahá’í Víru trošku více, ale nějak jsme se nemohli sejít. To se povedlo až před vánocemi. Řekli jsme maminkám, proč hodiny pro děti děláme, a představili jsme některé koncepty: koncept Boha a Božích Projevů, Bahá’u’lláha jako Projev Boží pro tuto dobu a Jeho život, a koncept jednoty. Myslím, že se jim to líbilo a když se ptaly, jak si „udržujeme“ duchovnost, tak jsme také představili Ruhi 1 – materiál, ve kterém se soustředíme na Slovo Boží, aplikujeme ho do našich životů, materiál, který studujeme ve skupině a tím se navzájem obohacujeme. Některé maminky již v předchozích návštěv věděly, že máme více knih Ruhi, a tak navrhly, že bychom mohli nějaký kurz začít – třeba ten o dětech. Ale když jsme i ostatním maminkám řekli, jak fungují střediska, tak navrhly, abychom začaly studovat Ruhi 1 – protože je přece na začátku posloupnosti.

V únoru a březnu jsme se ještě znovu bavili o Víře a v dubnu jsme začali kroužek. Nejdříve chodily 4 maminky a teď je nás stále víc. Scházíme se jednou za čtrnáct dnů, a maminky říkají, že kdyby měly více času, rády by se scházely častěji.

Je to úžasný zážitek – společně se nořit do oceánu Bahá’u’lláhových slov a pozorovat, jak na nás Jeho rady mají vliv a jak maminky druhý den po kroužku říkají, jak si procvičovaly laskavost nebo jinou vlastnost, o které jsme studovaly. Kroužek začneme vždy modlitbou a během kroužku někdy představíme některé koncepty a pojmy Víry.

Jsme moc vděční, že se můžeme podělit o Bahá’u’lláhovo uzdravující Učení s ostatními.

(Irena, Markéta, Martin)


V Roztokách jsme dokončili studium Ruhi 2


Dokončit kroužek na Ruhi 2 nám sice trvalo trošku delší dobu, než jsme původně mysleli, ale zvládli jsme to :o) Kroužku jsme se účastnili 3 z Roztok a Helenka z Prahy. Společně jsme se scházeli v Roztokách za aktivní podpory Bambuse (náš kocour, kterého asi většinou znáte jako velmi svéráznou kočku :o). Ještě nám zbývá vykonat všechny home visits. I když je v zadání, že máme navštívit Bahá´í přátele, my jsme kroužek statečný, a tak jsme většinou navštívili své nebahá´í přátele. Viděli jsme, jaký účinek má návštěva např. na sousedku, kdy jsme se celý večer bavily o duchovních věcech, nebo i na dobrého kamaráda, který je Bahá´í již poměrně dlouhou dobu, ale stejně si z návštěvy účastníka kroužku hodně odnesl a určitě tak získal hodně dalších podnětů na přemýšlení a konání. Nebo např. účastník kroužku navštívil paní, která o Víře ví poměrně dost věcí a během home visit řekla, že si namnožila citáty z Růží lásky a rozdává je svým známým a přátelům. Jeden účastník kroužku neměl možnost nikoho navštívit, tak nám krásně popovídal o jednom z témat na Večeru pro potěchu duše, na který zrovna přišli 3 nebahá´í .

Až dokončíme potřebnou praxi, chystáme se na Ruhi 3. Chceme pozvat i známé, kteří mají děti – určitě jim studium hodně přinese.

 

 

 

Oblastní setkání školitelů

 

V neděli 14.května se v Roztokách u Prahy sešlo devět z jedenácti školitelů ze Středočeské a Liberecké oblasti, včetně oblastní a národní koordinátorky Ireny Zemanové a Renáty Ouředníkové, na půldenní „osvěžující“ setkání školitelů. Společně jsme studovali vybrané části z Rezvánového poselství a dopisů Světového domu spravedlnosti z 27. a 28. prosince 2005, konzultovali o nepostradatelné roli školitelů pro růst a rozvoj oblastí, důležitosti praktických činů služby, pravidlech, kterými se řídí účastníci i školitelé. Řekli jsme si také o důležitosti pravidelného doplňování dotazníků pro statistiku (viz Od SRSV/ formuláře) a jejich zasílání koordinátorům (viz Fórum/ Otázky a odpovědi). Jednou z nejdůležitějších aspektů naší konzultace byla výměna zkušeností s organizací kroužků, učením citátů a pomocí s vykonáním praxe. Některé konkrétní postřehy a návrhy můžete najít pod odkazem „Kniha 1-7/ tipy školitelů“. Všechny ostatní školitele srdečně zdraví a hodně nápadů přejí Irča L., Rajana, Irča Z., Martin Z., Petr B., Štěpán, Martin P., Petr O. a Renáta

 

setkani_skolitelu_3_550

setkani_skolitelu_2_550

setkani_skolitelu_1_550