DomůKnihyOd SRSVKALENDÁŘDokumentyDětiJUNIOŘI 12-15MládežPísničky Ruhi 3kontakt

Setkání učitelů dětských hodin ve Středočeské oblasti (Praha únor 2012)

 

Nedávno se v Praze uskutečnilo setkání učitelů dětských hodin. Chtěli jsme si vyměnit zkušenosti, uvažovat nad úspěchy a výzvami, prokonzultovat, jak můžeme dětské hodiny ještě dále vylepšit tak, aby společně s ostatními aktivitami přispívaly k přeměně společnosti a k posílení komunity.

 

Konzultovali jsme otázky týkající se disciplíny a také to, že všechny činnosti na dětské hodině (modlitby, písničky, učení se citátu nazpamět, příběhy, hry a vybarvování obrázků) se „otáčí kolem Tvořivého Slova, které jediné má sílu probudit v dětech duchovní vnímavost“ (Ruhi 3).

 

Nejvíce jsme se zaměřili na otázku spolupráce s rodiči dětí, které se dětských hodin účastní, protože rodiče by měli podporovat tento vzdělávací program „prostřednictvím svého příkladu a tím, že motivují děti k tomu, aby se do vyučování aktivně zapojovaly“ (Ruhi 3). Učitelé dětských hodin by měli s rodiči vést časté přátelské rozhovory a konzultovat o vlastnostech a úspěších dětí. Učitelé si také mohou sepsat seznam duchovních vlastností, které chtějí v dětech rozvíjet a při diskusi s rodiči tyto vlastnosti „zmínit, popsat je, vysvětlit příslušné citáty a konzultovat o způsobu, jakým může každý ve společenství pomoci při rozvíjení těchto vlastností v dětech“ (Ruhi 3).

 

Neustále se učíme, jak využívat dětských hodin jako prostředku, který pomůže rozvoji komunity a všem přinese vzdělání. Abychom se mohli více učit, plánujeme se za nějakou dobu znovu setkat a podělit se o nové poznatky.
Dopis od SRSV (srpen 2007)

Počátkem září jste od správní rady středisek vzdělávání emailem obdrželi Novinky s odkazem na právě prožité Léto s Ruhi. Články a  foto zde!

Celého programu se zúčastnilo více než čtyřicet Bahá’í ze všech oblastí, včetně deseti dětí, o které se k dokonalé spokojenosti rodičů i školitelů staraly Georgia a Sarah z Brna. Někteří přátelé si osvěžili již dříve nabyté dovednosti z některých knih, patnáct přátel se posunulo v posloupnosti kurzů o jednu knihu výše a tři z nich dokončili knihu 7 a jsou připraveni otevřít nové studijní kroužky.

Jedním z nejdůležitějších rysů Léta s Ruhi s největším vlivem na všechny zúčastněné bylo procvičení prezentace základních aspektů Bahá’í Víry (někdy familiárně nazývané Annina prezentace >:-)) ) nejen mezi sebou navzájem, ale také s přáteli z místního společenství. Tato zkušenost nás povzbudila k tomu aktivně vyhledávat v každodenním životě příležitosti ke sdílení základních pravd, které nám Bahá’u’lláh svěřil.

Léto s Ruhi je za námi, ale samozřejmě to není jediná aktivita plánovaná středisky vzdělávání. V červenci správní rada konzultovala o svých plánech s Národní duchovní radou, jedním z jejíchž cílů do Ridvánu 2008 je minimálně 15 školitelů v každé prioritní oblasti, tzn. v Brněnské a Středočeské. Abychom stále většímu počtu přátel pomohli sloužit jako školitelé, již nyní se připravují školení na knihu 7 v Brněnské a Jihočeské oblasti, která budou v zimě 2008 doplněna školením na knihu 7 na národní úrovni.

Zároveň téměř v každé lokalitě probíhají Ruhi kurzy na ostatní knihy 1-6, o nichž se s námi můžete podělit na již zmíněných webových stránkách. Tak důležitá výměna zkušeností však probíhá nejen písemnou formou, ale všichni školitelé mají možnost využít pravidelných setkání s oblastními koordinátory ke konzultaci o svých úspěších i výzvách.

Také animátoři juniorské mládeže, kteří získávají nové zkušenosti s vedením prvních skupin mládeže, budou mít možnost společně konzultovat a podělit se o první zážitky, úspěchy a potřeby této důležité služby na prvním národním setkání animátorů. Jeho přesné datum a místo bude ještě upřesněno.

Jistě vás potěší – a některé již potěšilo – vydání Ruhi 4 v češtině. To znamená, že z hlavní posloupnosti kurzů již máme knihy 1, 2, 3, 4 a 6 a správní rada pro vás nyní připravuje v češtině i knihu 7, která bude vytištěna do Ridvánu 2008. Kromě toho existuje v pracovní verzi český překlad první ze série několika knih pro juniorskou mládež Vánky ujištění.

Kdybyste během svého osobního plánování jak projít postoupností kurzů a jak se osobně zapojit do rozvoje a růstu vaší oblasti zjistili, že potřebujete pomoc či podporu správní rady, ať již v podobě konzultace, školení či materiálů, neváhejte a napište na srsv@bahai.cz nebo volejte národní koordinátorce Ireně Zemanové na 607 237 210. Rádi vám pomůžeme.

Drazí přátelé, chtěli bychom vám i nám popřát mnoho duchovních sil a Bahá’u’lláhova požehnání při službě Jeho Věci.

S láskou, Vaše správní rada středisek vzdělávání

(16.9.2007)

Oblastní setkání školitelů

 

V neděli 14.května se v Roztokách u Prahy sešlo devět z jedenácti školitelů ze Středočeské a Liberecké oblasti, včetně oblastní a národní koordinátorky Ireny Zemanové a Renáty Ouředníkové, na půldenní „osvěžující“ setkání školitelů.

Společně jsme studovali vybrané části z Rezvánového poselství a dopisů Světového domu spravedlnosti z 27. a 28. prosince 2005, konzultovali o nepostradatelné roli školitelů pro růst a rozvoj oblastí, důležitosti praktických činů služby, pravidlech, kterými se řídí účastníci i školitelé. Řekli jsme si také o důležitosti pravidelného doplňování dotazníků pro statistiku (viz Od SRSV/ formuláře) a jejich zasílání koordinátorům (viz Fórum/ Otázky a odpovědi).    

Jednou z nejdůležitějších aspektů naší konzultace byla výměna zkušeností s organizací kroužků, učením citátů a pomocí s vykonáním praxe. Některé konkrétní postřehy a návrhy můžete najít pod odkazem „Kniha 1-7/ tipy školitelů“.

Všechny ostatní školitele srdečně zdraví a hodně nápadů přejí  Irča L., Rajana, Irča Z., Martin Z., Petr B., Štěpán, Martin P., Petr O. a Renáta

 

setkani_skolitelu_3_550

 

Více fotek ZDE