DomůKnihyOd SRSVKALENDÁŘDokumentyDětiJUNIOŘI 12-15MládežPísničky Ruhi 3kontakt

DENNÍ TÁBORY V JIŽNÍCH ČECHÁCH

 

Ráda bych se s Vámi podělila o některé z novinek z Jižních Čech. Přátelé se zde již nějakou dobu intenzivně zabývají myšlenkou, jak otevřít program pro posílení juniorské mládeže co nejvíce místním juniorům a jak docílit toho, aby tento proces byl udržitelný. V současné době zde fungují dvě juniorské skupinky – jedna v Hluboké nad Vltavou a jedna v sousedství Šumava a Máj v Českých Budějovicích.

Jedním ze způsobů, jak se přátelé snaží tyto skupinky dále rozvíjet a oslovit nové juniory, jsou i denní tábory. Na tyto tábory jsou zváni junioři i mládež ze sousedství a také z několika místních škol. Zastřešujícím tématem je „Přispíváme ke zlepšení světa“ a účastníci si o něm povídají z různých pohledů, např. z hlediska spolupráce a služby, přátelství a jednoty. V průběhu pořádání těchto táborů jsme zjistili, že jsou skvělým nástrojem, jak oslovit i mladé lidi, kteří by v budoucnu mohli s vedením juniorských skupinek pomáhat, případně je sami vést.

Poslední z těchto táborů se uskutečnil 3. února v mateřském centru Máj. Zúčastnili se ho mladí lidé z Českých Budějovic a okolí a také z Hluboké nad Vltavou. Společně tak všichni strávili krásný den, v průběhu kterého se měli možnost seznámit s novými přáteli, procvičit se v tanci, umění, zpěvu i pantomimě a hlavně se zamyslet nad tím, co všechno potřebujeme, chceme-li pomáhat ostatním a přispívat ke Zlepšení světa. Hovořilo se o ctnostech, jako jsou pravdomluvnost, štědrost, laskavost a úcta k ostatním; o talentech a dovednostech, jako např.  znalost cizích jazyků, hudební, taneční a výtvarné schopnosti a potřeba učit se novým věcem, a také o tom, jak na všech těchto věcech můžeme pracovat. Všichni jsme si tak zvýšili pochopení toho, jak je důležité usilovat o duchovní a intelektuální znamenitost.

Na konci se rovněž hovořilo o tom, zda bychom pro zlepšení světa mohli udělat něco konkrétního. V konzultaci zazněly krásné návrhy, například navštívit dětský domov, domov důchodců nebo dětské oddělení v nemocnici, uspořádat dětský den v sousedství anebo ve škole pro postižené děti, čistit přírodu od odpadků atd. Všichni se rozloučili s tím, že se zkusíme sejít ještě před příštím táborem a projekt služby společně naplánovat.

Na závěr bych se ráda podělila o některé osobní zkušenosti. Zvolené datum nebylo nejšťastnější – tábor se konal v neděli mezi pololetními a jarními prázdninami, tedy v době, kdy spousta rodin vyráží na zimní dovolenou. Přesto se v centru sešli 3 junioři a skupina asi 15 lidí, kteří se do programu zapojili s nadšením a odcházeli s radostí v srdci. Myslím, že to byl výsledek systematické snahy a učení se – tato událost je vlastně součástí procesu, který trvá již několik let. Viděli jsme také, že modlitby a úsilí nám přináší utvrzení a vedou nás k duším, které jsou připraveny. Nejradostnějším zjištěním pro mě bylo vidět obrovský potenciál účastníků tábora. Když jsme studovali knihu 5 a juniorské materiály, nikdy jsem si nedovedla představit, do jaké hloubky a s jakým zanícením si o těchto tématech mohou povídat. A doufejme, že nezůstane jen u slov >:-)

Zuzana
Zprávy z Jižních Čech

Jak mnozí z Vás již vědí, v Jižních Čechách jsme se na podzim intenzivně učili, jak pozvat přátele, zejména pak mladé lidi, z širšího společenství, aby se stali animátory. Získané zkušenosti byly pro nás velmi cenné – naučili jsme se, jak je důležité spojovat naše aktivity s modlitbami a s učením Víry a také vytvořit otevřené prostředí, ve kterém se budou naši přátelé cítit vítáni.

Na podzim jsme také zahájili školení pro animátory. Systematicky se ho účastnilo 8 přátel. Školení zahájili i 2 přátelé Víry, avšak dokončila ho jen jedna z nich. Někteří z nás plánují otevřít vlastní skupinku, jiní by se zahájením skupinky chtěli pomáhat.

Současně probíhá školení na knihu 1, jehož se účastní 2 mladí lidé, kteří mají zájem pomáhat s vedením skupinek pro juniorskou mládež a časem je snad i sami vést.

Na konci ledna nás na několik dní navštívila paní Kristina Afinoghenova z centra pro získávání zkušeností o juniorské mládeži v Moldavsku. Pomohla nám formulovat si cíle na nejbližší dobu a připravit se na první kroky, které v tomto směru podnikneme. Jedním z těchto cílů je otevřít skupinku pro juniory na jedné z místních škole. Budeme moc rádi, když naše snahy podpoříte svou modlitbou >:-).
SKUPINY JUNIORSKÉ MLÁDEŽE

Budování komunity (Projekt duchovního posílení juniorské mládeže)

Přátelé v Jihočeské oblasti konzultovali o tom, jak podpořit slibně se rozvíjející proces duchovního a morálního posílení juniorské mládeže v naší oblasti. Došli jsme k závěru, že pro udržitelnost tohoto procesu je klíčové, abychom našli animátory z řad místního obyvatelstva. Nově jmenovaná koordinátorka pro juniorskou mládež, oblastní instituce a místní animátoři tak společně iniciovali projekt, jehož cílem bylo nalézt mladé lidi, kteří by byli ochotni zapojit se do procesu vzdělávání juniorské mládeže. Po dobu několika týdnů pak přátelé systematicky zvali veřejnost v Českých Budějovicích i Hluboké nad Vltavou na seminář Budování komunity, jehož cílem bylo představit potenciálním animátorům koncept skupin juniorské mládeže. Rovněž byla kontaktována vedení středních škol v Českých Budějovicích a uskutečnila se prezentace ve dvou třídách jednoho z místních gymnázií.

Výsledkem tohoto systematického úsilí bylo to, že se semináře kromě Bahá’í mládeže zúčastnili také 2 lidé z řad veřejnosti. Jeden z nich se rozhodl stát se animátorem a začal pomáhat se skupinkou juniorské mládeže v Hluboké nad Vltavou. Další účastnice by ráda navštívila  skupinku pro juniorskou mládež v Českých Budějovicích a dověděla se tak o celém procesu více.

Snad nejcennějším přínosem je však to, že jsme se společně vydali na stezku intenzivního procesu učení se. Jsme za tento dar velmi vděčni a těšíme se na to, co nás na této stezce očekává
:-).

„Avšak co nám činí ještě větší radost, je spolehlivé vědomí toho, že vítězství budou v průběhu příštích pěti let dobyta mládeží i dospělými, muži i ženami, kteří si možná v tuto chvíli nejsou Bahá’u’lláhova příchodu vůbec vědomi, natož aby byli obeznámeni s tím, že Jeho Víra má ,schopnost budovat společnost‘.“

(Světový dům spravedlnosti, 1. ledna 2011)


(30.11.2011)
Zpráva z Projektu juniorské mládeže.
 


19.-20. listopadu v Českých Budějovicích

 


Víkend juniorské mládeže se konal v domě manželů Zölzerových v Českých Budějovicích o listopadovém víkendu. Náš program pozůstával s učení se ctností a povídání si o tom, co to znamená být Bahá'í mládež a o jejich problémech a výzvách dnes ve světě. Kromě toho jsme hráli všechny druhy her, včetně ranního osvěžujícího aerobiku ve sněhu, a zklidňující večerní procházky na mrazivém vzduchu. Díky školitelům jsme se učili a přitom jsme se bavili. A navíc jsme měli výborné jídlo, které nám uvařila paní Zölzerová. Byla to velice zábavná zkušenost. Příspěvek napsali:  Katy Anglin a Reema Jones

Příspěvek napsali:  Katy Anglin a Reema Jones

 

 

 ceske_budejovice_19th_nov__2_300